3000 locuri în școlile MAI pentru anul 2022

În cursul zilei de astăzi în cadrul ședinței de guvern va fi supus aprobării proiectul de H.G. care stabilește cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar(postliceal) și universitar de stat pentru perioada 2022-2023, inclusiv cele alocate instituțiilor de învățământ militar(M.A.I., M.Ap.N., M.J., etc.).

În anexa hotărârii pentru Ministerul Afacerilor Interne este prevăzută pentru a fi alocată o cifră de doar 2.880 de locuri, față de 5.559 locuri câte au fost alocate pentru perioada de școlarizare 2021-2022 în urma modificărilor aduse la finele anului trecut(vezi comunicat). O scădere de aproape 50%, în contextul în care încă nu se știe dacă la finalul acestui an se va modifica iarăși această cifră așa cum s-a procedat în luna decembrie a anului 2021.

 

Trebuie menționat că aceste cifre de școlarizare sunt efectiv insuficient în raport cu deficitul de personal absolut dezastruos, estimarea noastră la e că acesta se situează undeva în jurul cifre de 30.000 de posturi, din care doar între 10.000 și 15.000 doar la arma Poliție. În perioada 2010-2012, în procesul de restructurare al M.A.I. au fost radiate peste, atenție, 50.000 posturi din cadrul ministerului, cu efecte care se răsfrâng până în ziua de azi: suprasolicitare, deprofesionalizare, scăderea capacității operaționale, scăderea moralului personalului, boli profesionale, decese premature, etc.

Organizația noastră sindicală va milita în continuare pentru demararea procesului de reformă și reorganizare instituțională la nivelul întregului M.A.I., cu scopul de a eficientiza, moderniza și îmbunătăți considerabil activitatea acestei instituții fundamentale a statului român. Din păcate, din ce observăm, aceste puncte nu mai sunt de importanță și nu par a mai fi prioritare pe agenda factorilor decizionali ai M.A.I., motiv pentru care ne vedem nevoiți să reluăm solicitările și inițiativa în această direcție.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL