745 locuri la Academia de Poliție. Vezi condiții

admitere organizat în anul 2022 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Pentru anul universitar 2022 – 2023, locurile aprobate sunt scoase la concurs pe facultăți/programe de studii, specialități, forme de învățământ, structuri beneficiare, categorii de locuri speciale, bugetate sau cu taxă de școlarizare, depunerea cererilor de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, până la data de 8 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare la unitățile de recrutare, se face până la până la data de 22 iulie 2022, iar taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 21 – 27 iulie 2022 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează, până la data de 13 iulie 2022, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

Probele de concurs (traseul practic-aplicativ și proba scrisă de verificare a cunoștințelor) se susțin în centrele zonale de selecție potrivit arondării stabilite.

 VEZI CENTRELE ZONALE

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 22 – 28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30 – 31 august 2022. Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro, în perioada 1 – 2 septembrie 2022 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în perioada 6 – 29 septembrie 2022.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la data de 30 septembrie 2022.

DESCARCĂ DOCUMENTELE NECESARE DOSARULUI DE RECRUTARE

Urăm de pe acum, mult succes tuturor candidaților și fie ca cei mai buni să facă parte din familia Ministerului Afacerilor Interne.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente