A fost modificată ordonanța privind plata indemnizației de 75%

perioada stării de urgență.

Astfel, prin modificările aduse , art. XI alin. 2 se modifică și va avea următoarea formă:

  • De prevederile alin. 1 (VEZI ART 1 din OUG 30/2020) beneficiază salariații angajaților care reduc sau întrerup temporar activitatea, total sau parțial, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

Totodată art. XI alin. 3 se abrogă: 

(3) Pentru angajatorii menționați la alin. (2) lit. b), plata indemnizației prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

La art. XI, după alin. 8 se introduc noi alineate, după cum urmează:

(9) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. 1.

(10) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. 1 aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

 Echipa Sindicatului SIDEPOL