A fost publicată ordonanța privind acordarea indemnizației de 75%

situației epidemiologice determinate de răspândiea coronavirusului SARS-CoV-2(CoVid-19).

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, OUG 30/2020 (VEZI TEXT OUG ) vine cu clarificări suplimentare în contextul acordării indemnizației de 75% din salariul mediu brut, pentru personalul din sistemul național de apărare și ordine publică.

Art. 31. –

(1) Personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1), corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgență în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1 sau în prezentul articol.

(2) Pentru personalul din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat.

(3) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, majorarea prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.”

7. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 4. –Numărul de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea prevăzută la art. 31 alin. (1) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situație dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 31.”

8. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 6. –În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi va fi aprobată hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (7), precum și procedurile aferente decontării sumelor privind plata indemnizației prevăzută la art. 2.”

În principiu legea este publicată în Monitorul Oficial și produce efecte odată cu promulgarea acesteia, însă conform prevederilor prezentei ordonanțe va fi nevoie de emiterea unor precizări/norme interne de aplicare, care să stabilească condițiile și modalitatea de acordare a dreptului.

Colegii care se află în condițiile de acordare a dreptului, conform prevederilor legii, sunt rugați să depună solicitările de acordare la compartimentele/structurile de resurse umane ale unităților din care fac parte, plata dreptului urmând a se face în urma analizării solicitării și acordării dreptului cu data depunerii raportului de solcitare.

Echipa Sindicatului SIDEPOL