Admitere Poliție! Sesiunea octombrie-decembrie 2022

Situația locurilor disponibile la admitere în școlile post-liceale ale M.A.I. pentru anul școlar 2022-20223:

Calendarul concursului de admitere este următorul:

1. Depunerea cererilor de înscriere – Cererea-tip de înscriere prevăzută în anexa nr. 1 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, până la data de 04 noiembrie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică..

2. Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare – În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 17 noiembrie 2022.

3. Evaluarea psihologică –  Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 11 noiembrie 2022, în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.

4. Transmiterea tabelelor candidaților la unitățile de învățământ și repartizarea candidaților – Tabelele nominale cuprinzând candidații, completate potrivit modelului din anexa nr. 4, inclusiv la rubrica cod unic, se transmit unităților de învățământ pentru care candidații au optat, până la data de 21 noiembrie 2022.

5. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice – Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 23 – 29 noiembrie 2022, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării prevăzute în anexă.

6. Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor – Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 10 decembrie 2022, la unitățile de selecție de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

7. Postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs – Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, până la data de 11 decembrie 2022, până la ora 10.00.

8. Examinarea medicală – Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 15 decembrie 2022 – 20 ianuarie 2023.

9. Rezultate finale  –  Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale. Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 25 ianuarie 2023.

 

DETALII, INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE LEGATE DE ADMITERE:

→  Dispozitia DGMRU nr. II/14318 din 19.10.2022 

(privind organizarea și desfășurarea concursurilor)

→  Anexa nr. 1 – Locuri scoli

→  Anexa nr. 2 – Metodologie atribuire cod unic

→  Anexa nr. 3 – adeverinta si consimtamant – 2021

→  Anexa nr. 4 – Tabel candidati

→  Anexa nr. 5 – Centre zonale de selectie

→  Anexa nr. 6 – Consimtamant solicitare cazier

→  Anexa nr. 7 – Instructaj candidati

→  Anexa nr. 8 – Angajament si declaratie

→  Anexa nr. 9 – Cerere redistribuire candidati minoritati

→  Anexa nr. 10 – Lista candidati in functie de limba

→  Anexa nr. 11 – Borderou primire foi raspuns de la candidati

→  Anexa nr. 12 – Lista cu rezultate proba scrisa (unitati de selectie)

→  Anexa nr. 13 – Contestatie

→  Anexa nr. 14 – Borderou rezultate obtinute proba scrisa

→  Anexa nr. 15 – Lista provizorie cu rezultatele partiale la probele de concurs

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA ADMITERII 

CENTRE ZONALE DE SELECȚIE pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice:

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;

 Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;

 Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;

 Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș;

 Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;

 Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;

 Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – pentru toți candidații înscriși la această școală.

Vă vom informa cu privire la alte noutăți și detalii legate de organizarea și desfășurarea concursului, iar până atunci urăm succes candidaților care se pregătesc pentru admiterea în școlile M.A.I.

Schimbarea suntem noi, 

ECHIPA SIDEPOL.