Amendăm ordonanţa privind îngheţarea salariilor. Vezi document

OUG 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, organizaţia noastră sindicală, prin federaţia la care suntem afiliaţi (F.S.D.R.), a emis opinii de amendare a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr.226/2020 (legea 13/2021), proiect care se află, în acest moment, la comisiile de specialitate din Senatul României.

Polițiștii, jandarmii, pompierii și toate celelalte categorii bugetare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, au fost amânați de fiecare dată cu punerea în plată a legii salarizării, indiferent de cine s-a aflat la guvernare, încă din anul 2009, prin toată legislatia privind salarizarea unitară a angajaţilor bugetari.

Odată cu intrarea în vigoare la Legii 153/2017, aceste categorii profesionale ar fi trebuit să primească etapizat, timp de 4 ani de zile, majorări salariale care să îi aducă pe nivelul prevăzut în grila din legea mai sus mentionată.

Actualizările salariilor au început în anul 2019 si trebuiau să fie aduse la nivel maxim în anul 2022, în anul 2021 urmând a se primi cea de-a treia tranșă, etapă care a fost înghetată de OUG 226/2020.

Având în vedere faptul că Legea 153/2017 a produs efecte pentru marea majoritate a categoriilor bugetare, încă de la intrarea în vigoare sau pe parcurs, ducând salariile acestora la maximul prevăzut în grila legii salarizării unitare, am solicitat revizuirea și aprobarea textului OUG 226/2020, așa cum este amendat de către organizatia noastră, personalul care își desfășoară activitatea în acest sistem fiind o categorie profesională importantă pentru societate, aflată în prima linie în lupta anticovid, încă de la începutul pandemiei și fără de care nu putem avea o societate normală, civilizată și ordine și siguranță națională.

Articolul I, alin. 1, se modifică și va avea următoarea formă:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) și (4^1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, exceptând categoriile profesionale asimilate sistemului apărare, ordine publică și securitate națională,  se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

De asemenea, având în vedere prevederile art. 1, alin. 4, din aceeasi ordonantă de urgentă :

(4) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2020, și luând în considerare faptul că doar pentru categoriile profesionale din domeniul apărare, ordine publică și securitate națională se face discriminare si raportare la o altă bază de calcul, respectiv luna ianuarie 2019, considerăm oportună modificarea textului ordonantei conform solicitării.

Norma de hrană pentru categoriile profesionale din domeniul apărare, ordine publică și securitate națională se stabileste prin ordin al ministrului apărării naționale, de fiecare dată când indicele prețului de consum depășeste pragul de 5%. Având în vedere că ultima actualizare a normei de hrană a fost făcută prin OMAN MS 83/2020, fiind actualizată de la valoarea de 34 lei/zi, la cea de 38/ lei /zi, dar nefiind pusă efectiv niciodată în plată, considerăm ca fiind întemeiată solicitarea noastră de a amenda textul ordonanței de urgentă 226/2020, conform solicitării amintite.

Reamintim faptul că, încă din luna mai 2020, atunci când norma de hrană nr. 6 a fost actualizată la valoarea de 38 lei/zi, am făcut demersurile necesare către minister pentru punerea în plată a valorii actualizate, în acest moment având câteva zeci de actiuni în instantă cu privire la aceste drept neacordat şi mai nou, înghetat, la un nivel inferior faţă de valoarea prevăzută.

Vă vom ţine la curent cu demersurile pe care le avem în vederea respectării drepturilor noastre, până atunci, având în vederea poziţia Guvernului româniei şi cea a Ministerului Afacerilor Interne, privitor la categoria noastră profesională şi nerespectarea legislaţiei în vigoare, CONTINUĂM FORMELE DE PROTEST ADOPTATE!

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL