Avansarea polițiștilor de ziua Poliției Române

Prin adresa I.G.P.R.-Direcția Management Resurse Umane transmisă în cursul zilei de ieri, 24.03.2020 către unitățile subordonate, se solicită efectuarea unei analize și repartizarea unor indicatori pentru fiecare unitate, în vederea avansării polițiștilor în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, conform prevederilor O.M.A.I. nr. 140/2016-Anexa 6.

Principalele criterii care trebuie avute în vedere la formularea propunerilor de avansare înainte de termen sunt:

  • îndeplinirea a jumătate din stagiul minim al gradului profesional pe care polițiștii îl dețin;
  • aprecierea, pentru perioada menționată, cu calificativ de cel puțin ”BINE”;
  • posturile pe care sunt încadrați în statul de organizare să fie prevăzute cu grade profesionale superioare celor pe care le dețin;

De asemenea inspectorul general al Poliției Române a dispus ca șefii de unități să urmărească, la formularea propunerilor, respectarea unei proporții în ceea ce privește selecționarea ofițerilor/agenților de poliție care fac obiectul analizei, în așa fel încât din numărul total al indicatorilor repartizați unei unități de poliție, minim jumătate să fie alocați pentru avansarea agenților de poliție, principiu corect, având în vedere că numărul agenților de poliție dintr-o unitate teritorială, depășește cu mult numărul ofiterilor.

În acest sens, șefii nemijlociti ai lucrătorilor care îndeplinesc condițiile de avansare înainte de termen în gradul profesional următor, trebuie să întocmească nota de fundamentare prin care să evidențieze activitatea lucrătorului și fișa de evaluare parțială (pentru perioada supusă analizei: 01.01-25.03.2020).

Se impune ca înaintea emiterii actelor administrative de avansare în gradul profesional următor înaintea îndeplinirii stagiului minim, să fie consultate organizațiile sindicale reprezentative și Corpul Național al Polițiștilor, pentru verificarea corectitudinii propunerilor formulate, știind foarte bine că nu de puține ori, în ultimii ani, ne-am lovit de favoritismele efectuate de unii șefi în favoarea unor lucrători mai mult sau mai puțin merituoși.

Pe această cale rugăm, în contextul în care, reprezentanții nostri deja au fost anunțati de propunerile formulate, rugăm colegii care au de sesizat neregului cu privire la propunerile de avansare să ne anunțe pe orice cale pentru a putea interveni în vederea remedierii situațiilor ivite.

Echipa Sindicatului SIDEPOL