Bani în plus la norma de hrană a polițiștilor

niciodată, fiind plafonată prin ordonanță de urgență a Guvernului României, practic fiind ”furați” lunar cu suma de 120 lei.

Cu toate acestea, M.A.I. a postat pe site-ul instituției, la transparență decizională, Proiectul Hotărârii de  Guvern pentru abrogarea tezei a treia din secțiunea ”Categoriile de personal pentru care se acordă” de la norma nr. 8 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului Afacerilor Interne, căruia i se aplică Statutul polițistului.

Ce înseamnă această propunere în traducere liberă, ca și impact și pentru ce categorii de personal:

Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 65/2003,  personalul căruia i se aplică Statutul polițistului, care conduce, execută, asigură sau coordonează misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora, beneficiază de norma de hrană nr. 6, cu o valoare calorică de 5010 calorii.


Totodată, polițiștilor care urmează diferite cursuri sau școli de perfecționare, calificare, specializare, reciclare sau pentru obținerea gradului profesional următor, indiferent de durata lor, i se acordă norma de hrană nr. 8, cu o valoare calorică de 4315 calorii.

Observăm, în cazul ultimei categorii de personal, o diminuare a drepturilor de hrană, determinată de acordarea normei de hrană nr. 8 în perioada în care urmează diferite cursuri sau școli de perfecționare, calificare, specializare, reciclare sau pentru obținerea gradului profesional următor.

Prin proiectul pus în transparență se impune acordarea drepturilor de hrană prevăzute la norma de hrană nr. 6 și personalului care participă la diferite activități de perfecționare, pentru a nu mai exista diferențe de venit, pentru perioada cât polițiștii sunt școlarizați/pregătiți în interesul si folosul instituției sau atunci când își desfășoară efectiv activitatea și primesc norma de hrană nr. 6, cu valoare calorică evident mai mare.

Este o măsură reparatorie, însă, din păcate, insuficientă în raport cu faptul că valoarea normei de hrană nr. 6 trebuie pusă în plată conform actualizării din 2020, la 38 lei/zi sau raportat la neacordarea drepturilor salariale restante, în conformitate cu prevederile legii salarizării nr. 153/2017.

Vom continua actiunile si demersurile comune alături de toate organizațiile din sistemul de ordine publică și siguranță națională, pentru dobândirea drepturilor ce ni se cuvin și plata acestora la zi, conform inflației. 

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL