Bani în plus pentru militari și polițiști

în afara teritoriului statului român.

Se vor pune în practică prevederile art. 26 din Legea nr. 121/2011 și se va asigura un tratament echitabil în acordarea drepturilor reglementate în proiect pentru toate categoriile de personal din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, care participă la aceleași tipuri de misiuni și operații sau la unele similare, în afara teritoriului statului român.

Art. 26. – Drepturile de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere și transport ale personalului militar și civil participant la misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), precum și ale celui care execută misiuni în zona de operații, în sprijinul forțelor armate dislocate, în conformitate cu specificul fiecărui tip de misiune sau operație, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Conform noii HG, personalul participant la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 121/2011 (misiuni de apărare colectivă, de răspuns la crize și misiuni de pace) (VEZI TIP MISIUNI) privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, denumit în continuare personal, beneficiază de diurnă în valută în următoarele cuantumuri:
a) ofițerii – 140 de euro/zi/persoană;
b) maiștrii militari, subofițerii, agenții de poliție și agenții de poliție penitenciară – 130 de euro/zi/persoană;
c) alte categorii de personal – 120 de euro/zi/persoană.

Totodată, personalul participant la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2011 (misiuni cu caracter umanitar), cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de diurnă în valută în următoarele cuantumuri:
a) ofițerii – 70 de euro/zi/persoană;
b) maiștrii militari, subofițerii, agenții de poliție și agenții de poliție penitenciară – 65 de euro/zi/persoană;
c) alte categorii de personal – 60 de euro/zi/persoană.

Considerăm că în contextul pandemiei actuale cu noul coronavirus (CoVid-19) prevederile art. 2 alin 3 din Legea 121/2011 ( Misiunile și operațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se pot desfășura și la solicitarea statului afectat), pot fi aplicate și la misiunile desfășurate de către militari și polițiști, pe teritoriul țării, având în vedere riscul la care sunt supuși colegii aflați în prima linie.

Prin urmare, dacă reprezentanții Guvernului României doresc să vină în sprijinul armatei și Poliției, așa cum a fost propus pentru medici să primească un ”bonus la salariu” de 500 euro, pot face, prin modificarea Hotărârii de Guvern, același lucru și pentru aceste 2 categorii de personal din domeniul apărării, ordinii și liniștii publice.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL