Bugetul M.A.I. pentru 2022 construit pentru nevoile polițiștilor

Această întâlnire vine ca urmare a solicitărilor noastre anterioare(VEZI ULTIMA SOLICITARE) pe tema salarizării polițiștilor, categorie profesională căreia nu i-au fost aplicate în integralitate prevederile Legii 153/2017, acest proces fiind prorogat an după an. În acest sens, Sindicatul Democratic al Polițiștilor împreună cu Federația Sindicatelor Democratice din România, precum și cu Confederația Sindicatelor Democratice din România la care este afiliat, au făcut pe parcursul anului 2021 numeroase demersuri sindicale cu privire la respectarea legii salarizării. 

Ședința a început cu o prezentare de început a ministrului BODE care a subliniat realizările M.A.I. pentru anul în curs printre care concursurile pentru funcțiile de conducere, încadrările din sursă externă, investiții. Totodată s-a subliniat și imensul deficit de personal care ”sugrumă” activitatea întregului minister și a structurilor sale.

Ca urmare a acestor demersuri și inițiative sindicale, conducerea ministerului a acceptat o întrevedere pentru a găsi soluțiile de natură financiară la cele mai apăsătoare probleme cu care se confruntă polițiștii și întreg personalul M.A.I. pe această temă:

1. Aplicarea legii salarizării nr 153/2017;

RĂSPUNS M.A.I.: Conducerea ministerului precizat că zilele trecute au avut deja loc consultări la Ministerul Finanțelor Publice pe tema bugetului M.A.I., implicit pe problema aplicării Legii 153/2017. În acest sens, au fost înaintate două variante(scenarii), ambele vizând mai devreme sau mai târziu în anul 2022 aplicare integrală a prevederilor legii salarizării:
Varianta 1(varianta cea mai plauzibilă):  M.A.I. a specificat că această variantă discutată deja la M.F.P. va putea permite acordarea ultimei tranșe de 1/2 pentru polițiști. Această soluție va duce la aplicarea integrală a Legii salarizării. Această variantă considerăm că se va și aplica, având în vedere concluziile și parcursul discuțiilor avute. 
*la această variantă se poate adăuga și posibilitatea efectuării de angajări, concluzionând forma maximală solicitată la discuțiile de la M.F.P.

Varianta 2: Se va putea aplica tranșa restantă de 1/4, urmând ca până la finele anului 2022 print ordonanța de rectificare să fie creat cadrul legal de aplicare și a celeilalte tranșe de 1/4, fapt ce va duce la încheierea problemelor legate de aplicare Legii 153/2017.

În concluzie, ambele variante prevăd, cel puțin în teorie, aplicarea în integralitate a legii salarizării, urmând ca în funcție de scenariu polițiștii să primească 1/2 sau 1/4 de la începutul anului 2022, iar în cazul variantei a doua a doua tranșă de 1/4 să fie cerută și aplicată la rectificare


2. Actualizarea si punerea in plata a normei de hrana;

RĂSPUNS M.A.I.: Solicitarea ministerului a vizat inclusiv punerea în plată a normei de hrană actualizate conform ordinului ministrului apărării naționale, urmând a vedea dacă suma alocată pentru acest demers va fi prevăzut în proiectul de buget pentru anul 2022.


3. Majorarea sporului de solicitare neuropsihică, de la 10% la 20%, pentru categoriile de personal care îndeplinesc condițiile de acordare a acestui drept;

RĂSPUNS M.A.I.: S-a stabilit de către M.A.I. ca sporul să fie urcat la 25% și să fie aplicat pentru tot personalul care încadrează funcțiile specifice pentru acordarea acestui drept salarial, iar numărul total ar fi de aproximativ 31.000 de beneficiari ai sporului în forma actualizată.


4. Indexarea pensiilor militare

RĂSPUNS M.A.I.: Și aici, conducerea ministerului a precizat că s-au efectuat demersuri, urmând ca pensiile sub 2500 de lei să fie indexate cu 10% iar celelalte să fie indexate cu 2,6% din rata inflației.

Alte precizări ale M.A.I.: Tot în cadrul ședinței s-au prezentat și alte obiective ale instituției precum posibilitatea unui concurs T.C.O. pentru anul 2022, alocarea unei sume considerabile pentru investiții și dotări, operaționalizarea proiectului privind brățările electronice și alte aspecte ce vor fi prezentate mai detaliat și pe larg odată ce proiectul de buget pentru M.A.I. a fi aprobat și transpus în bugetul general consolidat. Creșterea solicitată pentru bugetul ministerului fiind de aproximativ 45%, acest procent fiind necesar pentru implementarea tuturor măsurilor propuse și asumate de minister cu referire la respectarea drepturilor salariale, încadrarea de personal și realizarea de investiții.

 

Vă vom tine la curent cu demersurile și rezultatele palpabile ale întâlnirii pe care am avut-o, iar in cazul în care acestea nu vor avea rezultatul scontat, dorit de toți angajații, VOM ÎNCEPE AMPLE PROTESTE, atât la nivel local, cât si la nivel central, în vederea obținerii drepturilor ce ni se cuvin.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL