Ce presupune trecerea la STARE DE ALERTĂ

Ce va presupune starea de alertă și care sunt diferențele față de starea de urgență:

  • în primul rând vom avea o relaxare treptată a măsurilor impuse de ordonanțele militare, pe timpul acestei perioade a stării de urgență;
  • vor fi eliminate declarațiile pe propria răspundere și adeverințele eliberate de angajator;
  • va exista menținerea unor restricții pentru populației în așa fel încât să nu se extindă focarul epidemiologic.

Starea de alertă este prevăzuta de OUG 21/2004 -vezi ordonanță și presupune un management al situațiilor de urgență identificate pe teritoriul țării, având la bază ansamblul activităților desfășurate și procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituțiile și serviciile publice abilitate pentru identificarea și monitorizarea surselor de risc, evaluarea informațiilor și analiza situației, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acțiune și implementarea acestora în scopul restabilirii situației de normalitate.

Principiile managementului situațiilor de urgență sunt:

a) previziunea și prevenirea;

b) prioritatea protecției și salvării vieții oamenilor;

c) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

d) asumarea responsabilității gestionării situațiilor de urgență de către autoritățile administrației publice;

e) cooperarea la nivel național, regional și internațional cu organisme și organizații similare;

f) transparența activităților desfășurate pentru gestionarea situațiilor de urgență, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;

g) continuitatea și gradualitatea activităților de gestionare a situațiilor de urgență, de la nivelul autorităților administrației publice locale până la nivelul autorităților administrației publice centrale, în funcție de amploarea și de intensitatea acestora;

h) operativitatea, conlucrarea activă și subordonarea ierarhică a componentelor Sistemului Național.

În cadrul Sistemului Național de Management al situațiilor de urgență va funcționa Comitetul Național pentru situații de urgență, care are următoarele atribuții:

a) examinează și propune spre adoptare Guvernului Planul național de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență;

b) analizează și supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare, funcționare și dotare a comitetelor, centrelor operaționale și centrelor operative pentru situații de urgență, precum și fluxul informațional-decizional;

c) declară, cu acordul primului-ministru, starea de alertă la nivel național sau la nivelul mai multor județe, coordonează gestionarea situațiilor de urgență și declară încetarea stării de alertă;R

d) hotărăște, cu acordul primului-ministru, punerea în aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea comitetelor ministeriale, județene sau al municipiului București;

e) propune Guvernului, prin ministrul administrației și internelor, instituirea de către Președintele României a „stării de urgență” în zonele afectate, în baza solicitărilor primite de la comitetele județene sau al municipiului București, și urmărește îndeplinirea măsurilor stabilite în acest sens;

f) propune Guvernului solicitarea/acordarea de asistență umanitară internațională în cazul situațiilor de urgență cu impact deosebit de grav, pe baza analizelor întocmite de Inspectoratul General;

g) coordonează, pe teritoriul național, activitatea forțelor internaționale solicitate pentru rezolvarea situațiilor de urgență, îndeosebi în domeniul înlăturării efectelor distructive ale dezastrelor, în conformitate cu prevederile legii române;

h) propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv pentru operaționalizarea Sistemului Național și a structurilor de intervenție în afara frontierelor de stat, în cadrul structurilor specializate ale organismelor internaționale cu atribuții în domeniu;

i) stabilește repartizarea principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

j) inițiază elaborarea de acte normative pentru gestionarea situațiilor de urgență și le avizează pe cele elaborate de comitetele ministeriale, județene și al municipiului București;

k) analizează și supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse și bunuri materiale necesare sprijinirii autorităților administrației publice locale și populației afectate de dezastre sau alte situații de urgență;

l) stabilește modul de cooperare a structurilor Sistemului Național cu alte autorități și organisme ale statului român sau internaționale abilitate în managementul stărilor excepționale;

m) coordonează informarea opiniei publice privind managementul situațiilor de urgență;

n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite potrivit legii.

Tot ceea ce ține de măsurile care urmează a fi impuse pe timpul stării de alertă se va face prin ordin al ministrului afacerilor interne, pe bază de regulamente ce vor trebui publicate în Monitorul Oficial.

Rămâne să vedem, după data de 15 mai 2020, care vor fi măsurile stabilite exact și care vor fi atribuțiile pe care polițiștii vor trebui să le îndeplinească, pentru punerea în aplicare viitoarelor regulamente.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL