Cine poate aplica amenzi în perioada stării de urgență. Vezi ordin ministru

regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

Art. 9 alin. 2 din OUG 1/1999 prevede:

 Conducătorii autorităților publice și administratorii operatorilor economici care asigură servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, alimentare cu apă, comunicații și transporturi au obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele destinate apărării.

Conform reglementărilor din noul ordin de ministru personalul care are atribuții de constatare și sancționare, raportat la prevederile acestui aliniat al art. 9 din OUG 1/1999, este:

  • Ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și poliției de Frontieră;
  • Ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române și I.G.S.U;
  • Polițiștii locali.

Organele abilitate menționate mai sus constată și aplică sancțiunile prevăzute de art. 28 din OUG 1/1999, putând fi sprijiniți de către personalul instituțiilor care își desfășoară activitatea în domeniile menționate la art. 9 alin. 2 din OUG 1/1999.

Articolul 28

Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

Echipa Sindicatului SIDEPOL