Codul rutier se modifică. Vezi propuneri

publice, pe durata stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, a fost pusă în transparență decizională pe site-ul M.A.I.

Vezi principalele propuneri de modificare:

  • se suspendă aplicarea art. 103 alin. (6) și (7), art. 104, art. 106 și art. 1061 din cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 103. -(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune:

a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare;

b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază sau, după caz, are reședința, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere.

(7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) și b).

Art. 104. – La cererea motivată a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către șeful poliției rutiere al județului sau al municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, dar nu mai puțin de 30 de zile, în condițiile prevăzute în regulament.

Art. 106. –  (1) În cazurile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și art. 107 conducătorul de autovehicul sau tramvai trebuie să se prezinte obligatoriu, conform convocării, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație.

  • dovada înregistrării plângerii contravenționale se realizează printr-un document emis de către instanța de judecată sau printr-un extras din portalul instanțelor de judecată www.portal.just.ro și se transmite la unitatea din care face parte agentul constatator prin orice mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestora, precum fax, e-mail, curier rapid. Permisul de conducere reținut se restituie titularului la adresa de corespondență precizată cu ocazia transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenționale.
  • cererile de restituire a documentelor reținute / plăcuțelor de înregistrare ori înmatriculare reținute de către poliția rutieră, la încetarea cauzelor pentru care au fost reținute, se vor transmite prin orice mijloace care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestora, precum fax, e-mail, curier rapid, iar restituirea acestora se realizează la adresa de corespondență precizată de către titular în cuprinsul cererii.
  • deplasarea organizată a vehiculelor cu care se asigură transportul persoanelor la locurile de carantină/izolare la domiciliu, acestea sunt însoţite pe drumurile publice de unul sau mai multe autovehicule ale Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române. (2) Deplasarea la locurile de carantină/izolare la domiciliu se realizează în coloană, iar, în cazurile în care se impune, autovehiculele Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române pot avea în funcțiune semnalele speciale de avertizare sonoră și luminoasă.

VEZI TEXT INTEGRAL AL OUG DE MODIFICARE

Puteti transmite propunerile dvs. pe adresa de e-mail : sidepol@sindicatulpolitistilor.ro.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL