Concluziile discuțiilor preliminare de la D.O.P.

pe care D.O.P. le intenționează a le implementa.

Ședința a fost prezidată de comisar șef de poliție Vasile ARMAȘU – director al Direcției de Ordine Publică împreună cu comisar-șef de poliție Ionică Cristinel RĂDOI – î/director adjunct care au prezentat pe scurt câteva dintre planurile și demersurile inițiate de către structura pe care o conduc. Dintre cele mai importante aspecte discutate le enumerăm pe următoarele:

 • reorganizarea D.O.P. prin comasarea unor servicii de coordonare și crearea unei noi concomitent cu înființarea Biroului Violență Domestică ca urmare a implementării din toamnă în fază pilot a proiectului S.I.M.E.;
 • adoptarea din luna aprilie a.c. a Concepției S.I.M.E.;
 • demararea demersurilor privind modificarea ”Concepției de Ordine Publică”, fapt pentru care draftul de concepție a fost deja trimis la M.A.I. urmând a fi consultate sindicatele pe această temă în urma definitivării proiectului;
 • cu privire la proiectul de modificare a disp. 123/2012 privind ”Concepția de O.P.” se vor urmări în principal următoarele:
  • realizarea cadrului legal privind patrularea și intervenție în sistem mixt urban-rural;
  • acordarea calității de poliție de organ de cercetare penală a poliției judiciare pentru 1/4 din agenții de siguranță publică și patrulare;
  • reducerea numărului de dosare pentru polițiștii de proximitate, aceștia urmând a instrumenta doar dosarele aferente violenței domestice revenindu-se la scopul inițial al înființării Poliției de Proximitate prin reintroducerea polițiștilor de proximitate în comunitate;
  • crearea de compartimente de siguranță publică și patrulare în cadrul secțiilor de poliție rurale;
  • crearea birourilor de sector desființate odată cu dispariția polițiștilor sectoriști;
 • informații și detalii comunicate în legătură cu implementare din toamnă a proiectului SIME în județele alese pentru proiectul pilot și București;
 • dotarea autospecialelor de poliție cu tablete și sisteme GPS;

În funcție de ședințele de consultare pe care IGPR, respectiv DOP le vor organiza și după ce drafturile de proiect vor fi trimise spre dezbatere organizațiilor sindicale, vom elabora un set complet de propuneri și observații cu privire la acest demers amplu de reorganizare inițiat la nivelul Poliției Române.

Anterior ședinței, în funcție de problemele centralizate la nivel de sindicat, am creionat un set de propuneri pe scurt pe care l-am trimis I.G.P.R., urmând a fi completat după ce vom primi draftul pe concepție.

VEZI SET INIȚIAL DE PROPUNERI

Schimbarea suntem noi,

ECHIPA SIDEPOL

Atasamente