Condiții de călătorie în spațiul Schengen pentru minorii români de16 ani

La data de 01.03.2024, pe site-ul M.A.I. a fost postat la secțiunea transparență decizională Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor și al frontierei.

Acest proiect vine ca urmare a intrării în vigoare la data de 31 martie2024, pentru Republica Bulgaria și România, a acquis-ului Schengen.

Puteți consultat actele puse în dezbatere aici:

Proiect act normativ la calea  descarcă fişier

Notă de fundamentare la calea descarcă fişier

Pe scurt, proiect propune asigurarea unui tratament similar celui din ţările europene minorilor care au împlinit vârsta de 16 ani, în sensul ca aceştia să poată călători în străinătate singuri, fără a fi însoţiţi de o persoană majoră, sub condiția de a deţine acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

În concret , completările aduse Legii nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare, prin actul
normativ anterior citat, sunt următoarele:
– la art.2 a fost introdus un nou alineat, alin. (3), care instituie, prin excepţie, posibilitatea ca minorii cetăţeni români care au împlinit vârsta de 16 ani să poată călători în străinătate, neînsoţiţi, însă doar cu acordul părinţilor ori al reprezentanților legali, în condiţiile legii.
– la art.30 a fost introdus un nou alineat, alin. (11 ), conform căruia minorul care a împlinit vârsta de 16 ani și care se deplasează în străinătate în vizită la rude sau pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol, poate călători în străinătate neînsoţit de o persoană fizică majoră sub condiţia de a prezenta „organelor poliţiei de frontieră o declaraţie autentificată a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau acord notarial, după caz, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi la scopul
călătoriei.”

Din punctul de vedere al controlului specific la trecerea frontierei de stat, potrivit noii reglementări, organele poliţiei de frontieră vor permite ieşirea minorilor care au împlinit vârsta de 16 ani neînsoţiţi, dacă prezintă declaraţii fie din partea ambilor părinţi, fie din partea părintelui cu care locuieşte minorul, deşi nu exercită singur autoritatea părintească.
De asemenea, această facilitate adusă minorilor care au împlinit vârsta de 16 ani se aplică doar atunci când scopul călătoriei este unul dintre următoarele: vizită la rude sau pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol, fiind necesară prezentarea de acte doveditoare în acest sens.

În ceea ce privește metodologia de implementare a măsurii sus menționate, se propune ca părinții, reprezentanții legali sau persoanele care îi însoțesc pe cetățenii români minori, precum și minorii cetățeni români care pot călători neînsoțiți, să se prezintă în anumite spații special amenajate și semnalizate ca atare, în incinta aeroporturilor și porturilor, în vederea acordării de către polițiștii de frontieră a autorizației care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.30. Odată obținută, autorizația se prezintă companiei de transport aerian sau maritim, de către părinții, reprezentanții legali sau persoanele care însoțesc minorii cetățeni români, precum și de către minorii cetățeni români care pot călători neînsoțiți în vederea continuării procedurii de îmbarcare. În lipsa acesteia, minorului cetățean român nu i se permite îmbarcarea pentru efectuarea călătoriei în străinătate.

Dacă aveți propuneri pe acest subiect, vă rugăm să ni le transmiteți pe adresa de e-mail a organizației sindicale.

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL.