Prin completarea datelor de identificare vă exprimați acordul expres și clar cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu informațiile prevăzute mai sus.

Datele cu caracter personal puse la dispoziția noastră sunt destinate utilizării directe, în relația cu angajatorul în scopul reprezentării intereselor dvs. sau cu terți, parteneri ai sindicatului in scopuri de marketing, pentru oferte promoționale si beneficii avantajoase , în acest caz fiind respectate prevederile legale și contractuale în materie de confidențialitate.

Datele sunt stocate până la solicitarea dvs. de retragere a acordului sau până la pierderea calității de membru al organizației sindicale, ocazie cu care sunt șterse din bazele noastre de date, automat.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Vă mulțumim pentru încrederea acordată.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL