„Continuă” reforma în M.A.I. Vezi propuneri

măsuri organizatorice.

Proiectul presupune modificarea cadrului legislativ necesar asigurării protecţiei animalelor, fapt pentru care se intenţionează schimbarea  legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor şi a Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.

Modificări propuse:

– stabilirea unui mecanism potrivit căruia organele de poliție care constată că un animal se află într-o situație de pericol emit ordin de plasare a animalului în adăpost;

– stabilirea situațiilor care prezumă existența unui pericol pentru animale:

  1. a) rănirea sau schingiuirea animalelor;
  2. b) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
  3. c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
  4. d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
  5. e) prezența fără supraveghere, pe căile de circulație publică, a animalelor din speciile ecvine și rumegătoare mari și mici.

– stabilirea elementelor pe care le conține ordinul de plasare a animalelor în adăpost;

– instituirea în sarcina consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a obligaţiei de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost. Această soluție are în vedere utilizarea cu eficiență a resurselor bugetare la nivelul județului/Municipiului București în mod centralizat;

– stabilirea modalităților prin care se asigură aceste servicii publice;

– instituirea posibilității de contestare a ordinului de plasare în adăpost;

– instituirea dreptului polițiștilor de a pătrunde în domiciliul sau reședința oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum și în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă informațiile aflate la dispoziția polițiștilor indică faptul că în acele spații se află un animal în situație de pericol potrivit art. 241 alin.(2) lit.a)-d) Aceste situații prezintă justificare prin natura pericolului social al faptei, precum și prin necesitatea de adoptare a unor măsuri de intervenție rapidă pentru protejarea vieții animalului și asigurarea ordinii publice;

Proiectul vizează și stabilirea unui mecanism pentru încadrarea funcțiilor de polițist din structura Poliției Române cu atribuții în protecția animalelor prin transferul, fără examen sau concurs, a personalui specializat în medicină veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu acordul acestuia, în numărul și structura de posturi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Proiectul propus are la bază mai multe forme de organizare a acestei activităţi, din spatiul european, acolo unde poliţiştii au asemenea atribuţii (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ,Italia, Olanda).

VEZI TOT PROIECTUL O.U.G.

(în ataşament)

In contextul, tot mai accentuat, al lipsei de personal din M.A.I. si avand in vedere faptul ca nu a mai fost efectuata a doua sesiune de admitere la scolile de profil ale I.G.P.R., pentru agentii de politie, reprezentantii SIDEPOL vor sustine, daca tot se doreste imbunatatirea imaginii Politiei Romane, suplimentarea locurilor in scolile de politie si organizarea de concursuri pentru promovare/ocupare din sursa interna si /sau externa, atat pentru agentii de politie cat si pentru ofiteri, in vederea diminuarii deficitului de personal cu care ne confruntam in aceste momente.

Propunerile şi opiniile persoanelor interesate pot fi transmise la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, urmand a fi centralizate si transmise catre conducerea M.A.I., in cadrul sedintei de Dialog Social, unde va fi prezent si reprezentantul organizatiei noastre sindicale.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente