Cum se va acorda sporul de studii superioare

și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare, ordonanţă care vine si pune în aplicare prevederile Deciziei 51/2019 privind salarizarea la nivel maxim a personalului Ministerului Afacerilor Interne, v-am informat anterior (VEZI COMUNICAT) despre faptul că, la nivelul ministerului, a fost organizată şedinţă de dialog social, pe marginea modificarii și completarii Ordinului M.A.I. nr. S/7/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, polițiștilor și personalului civil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (document clasificat).

Ulterior acestei întâlniri la care au participat şi reprezentanţii organizaţiei noastre sindicale, au fost emise normele metodologice de punere în aplicare a sporurilor prevăzute de legislaţia existentă până la nivelul anului 2009, drepturi salariale care au fost prinse în componenţa salariului ca sume compensatorii tranzitorii, odată cu noua legea a salarizării din anul 2010.

Structura de resort din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Direcţia Management Resurse Umane), a transmis, deja, la structurile subordonate din teritoriu, modalitatea de analiză şi punere în aplicare a drepturilor pe care colegii nostri sunt îndreptăţiţi să le primească, în special, cu referire la procedura de acordare a sporului de studii superioare, în cuantum de 25% din salariul de funcţie, pentru agenţii de poliţie care sunt absolvenţi de studii superioare cu licenţă.

Reluăm şi vă prezentăm drepturile care urmează a fi puse în plată:

  • se primește valoarea corespunzătoare sporului de fidelitate, care se include în valoarea salariilor de funcție (5-10-15-20%, în funcție de vechimea în sistem);
  • valoarea sporului pentru studii superioare, care de asemenea intra în componența salariului de funcție și se acordă agenților de poliție care își desfășoară activitatea în domeniul studiilor absolvite (spor 25%);
  • sporul pentru condiții de pericol deosebit, plătit la nivel maxim ( spor 30%);
  • valoarea sporului pentru complexitatea muncii, de asemenea plătit la nivelul maxim de 15%.

Drepturile enumerate mai sus se acordă și pentru perioada ultimilor 3 ani de zile, prin recalculare, de la 01.2017-01.2020, cât și după această dată pentru cei care încă sunt în activitate, recalcularea drepturilor aferente efectuându-se corespunzător condițiilor în care fiecare lucrător si-a desfășurat activitatea în perioada menționată.

La acest calcul se adaugă și majorările salariale corespunzătoare din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022, intrând astfel direct pe grila din legea nr. 153/2017 (legea salarizării).

Cu privire la sporul pentru studii superioare, conform normelor metodologice aprobate, trebuie desfăşurate următoarele activităţi pentru punerea în plată a dreptului:

identificarea agentilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare, care nu beneficiază de sporul de studii superioare şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul corespunzător studiilor absolvite;

– efectuarea unei analize de către şefii nemijlociţi unde sunt prevăzute funcţiile, analiză ce va fi efectuată în baza documentelor care atestă absolvirea studiilor superioare. Analiza se va face raportat la atribuţiile din fişa postului.

– ulterior efectuării analizei se va întocmi o adresă către structura de resurse umane care va cuprinde personalul din subordine care îndeplineşte condiţiile de acordare a valorii sporului pentru studii superioare, adresă care va trebui să fie semnată de către şeful nemijlociţi şi şeful structurii din care fac parte lucrătorii.

Aşa cum reiese şi din cele prezentate mai sus, structurile centrale de conducere ale ministerului au pasat responsabilitatea acordării acestui drept către teritoriu, către şefii lucrătorilor de poliţie care se pot încadra la primirea valorii acestui spor, fapt pentru care trebuie să fiţi foarte atenţi când se fac aceste „analize”, în sensul în care trebuie urmărit ca dreptul să fie acordat corespunzător.

În cazul în care consideraţi că aţi fost nedreptăţiti referitor la modalitatea de acordare a dreptului, vă rugăm să ne contactaţi pe orice cale posibilă, pentru a putea interveni eficient în vederea remedierii situaţiei de fapt.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL