Cum te poți angaja la Poliție în perioada stării de urgență. Vezi condiții

pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

În contextul decretării stării de urgență și al lipsei acute de personal cu care se confruntă ministerul, având în vedere capacitatea scăzută a efectivelor actuale, pentru reușirea asigurării măsurilor necesare stăpânirii extinderii noului virus, CoVid -19, s-a luat decizia organizării de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale unităților Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute a fi încadrate cu polițiști, personal militar, funcționari publici și personal contractual.

În acest sens, în baza acestui ordin, a fost emisă o procedură de ocupare a funcțiilor vacante, pentru o perioadă determinată de 6 luni de zile, în funcție de nevoile unităților, pentru asigurarea eficientă a măsurilor de ordine și siguranță publică, în această perioadă tensionată, pentru toată lumea.(CITEȘTE PROCEDURA DE OCUPARE)

Pentru a putea ocupa unul dintre posturile vacante scoase la concurs trebuie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să fie inițiată procedura de ocupare a postului/lor vacante, procedură aprobată de către ministrul de interne;
  • să fie îndeplinite cerințele de ocupare stabilite în fișa postului, precum și condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate;
  • să fie făcută publicitatea necesară informării persoanelor interesate, de către structura de resurse umane unde este scos la concurs locul vacant. 

Anunțul pentru postul vacant trebuie să conțină:

1) denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare;

2) cerințele de ocupare stabilite în fișa postului, precum și condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant;

3) actele solicitate pentru constituirea dosarului de recrutare, data-limită până la care se pot depune acestea;

4) alte informații apreciate ca fiind necesare.

Ulterior efectuării publicității postului/posturilor vacant/e, persoanele interesate depun dosarele de înscriere la structura care gestionează activitatea de resurse umane a unității în care este prevăzut postul vacant, șeful unității în care este prevăzut postul vacant desemnează o comisie formată dintr-un număr impar de membri.

Comisia are următoarele atribuții:

a) verifică îndeplinirea cerințelor de ocupare stabilite în fișa postului, precum și a condițiilor legale și criteriilor specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate;

b) realizează un interviu;

c) semnează procesul-verbal care conține concluziile procedurii parcurse și îl prezintă șefului unității, în vederea luării deciziei cu privire la persoana care va ocupa postul.

Există din ce în ce mai multe cazuri de infectare cu noul virus corona, din ce în ce mai multe activități pe care colegii nostri sunt nevoiți să le desfășoare (verificare persoane izolate, verificare centre de carantină, verificare localuri de alimentție publică etc.).

Multe dintre aceste activități sunt efectuate fără a avea un minim de protecție în dotare, mulți dintre colegi fiind expuși la o eventuală infectare, fapt pentru care în cazul în care un coleg va intra în izolare sau carantină, mai mult ca sigur că fenomenul se va extinde la nivelul unei întregi echipe/secție/subunitate și atunci va fi nevoie de personal care să substituie efectuarea acestor activități.

Solicităm identificarea cât mai repede a locurilor vacante și demararea procedurilor de concurs, mai ales că există posibilitatea reîncadrării de personal care au plecat în momentul unor restructurări sau reangajarea rezerviștilor.

Persoanele interesate sunt rugate să urmărească paginile de internet ale unităților de poliție, atât la nivel local cât și la nivel central, acestea fiind cele care vor anunța locurile vacante și nevoia de ocupare.

Echipa Sindicatului SIDEPOL