Delegația SIDEPOL la sediul M.A.I./I.G.P.R. pentru discuții

avut o serie de întrevederi și discuții la sediul Ministerului Afacerilor Interne și al Inspectoratului General al Poliției Române. Reprezentanții sindicali au putut pune pe masa discuțiilor anumite propuneri și observații la întâlnirile avute cu consilierul pentru dialog social al ministrului afacerilor interne, directorul Direcției de Ordine Publică dar și cu directorul Direcției Management Resurse Umane.

Dialogul dintre reprezentanții SIDEPOL și cei ai M.AI. și I.G.P.R. a vizat în principal următoarele teme de interes:

  • reforma și reorganizarea întregului minister, implici al Poliției Române

⇒ Ni s-a confirmat că la nivel central există atât dorința cât și preocuparea privind acest proces amplu de reformă, fiind elaborate deja mai multe scenarii și planuri după care ar trebui să fie realizate aceste schimbări.

  • reînființarea B.A.O.L.P. sau a unei/unor structuri similare de poliție mobilă

⇒ Referitor la acest punct părerile au fost împărțite probabil din cauza faptului că au trecut 21 de ani de când această structură a fost trecută în ”neființă” iar atribuțiile, rolul și rezultatele importante avute de aceasta în domeniul ordinii publice au fost deja date uitării. Urmează să elaborăm și să punem pe tapet, la solicitarea factorilor de decizie interesați, o schiță fundamentată care să dovedească necesitatea reînființării acestei unități speciale.

  • reorganizarea și eficientizarea poliției rurale

⇒ Poliția rurală rămâne o preocupare, se pare, iar direcția în care se dorește a se merge cu reorganizarea acesteia este similară cu cea propusă de noi.

  • examene de trece în corpul ofițerilor a agenților de poliție

⇒ Odată cu încetarea stării de alertă am primit asigurări că aceste examene vor avea loc, momentan acestea fiind suspendate conform legii

  • recrutarea, selecția, formarea inițială și continuă polițiștilor

⇒ Există o preocupare și în acest sens, însă deficitul de personal avut la momentul actual cât și întregul proces de completare a acestei lipse de oameni nu au ajuns la un raport stabil, fiind nevoie de analize temeinice și soluții foarte bine elaborate

  • dotarea polițiștilor, înzestrarea parcului auto al Poliției cu autospeciale, lipsa dubelor de la structurile de ordine publică urbane și dotarea cu tehnică modernă

⇒ Referitor la această temă am primit asigurări că numărul de autospeciale ce urmează a fi distribuit va fi destul de consistent astfel încât nu vor mai exista mașini cu o vechime mai mare de 5 ani. De asemenea cu privire la dubele care lipsesc aproape total, fiind în funcție de mai bine de 18 ani numai acele câteva Transportere T4, ni s-a comunicat că  momentan NU există vreo intenție cu privire la achiziția acestor autospeciale dar nu este exclus pe viitor, fapt pentru care vom mai insista pe acest subiect până când vor fi luate măsuri

  • continuarea proiectului înființării grupelor canine

⇒ Echipa din cadrul D.O.P. care s-a ocupat de realizarea și punerea la punct a acestui proiect, de precizat că a fost o muncă asiduă și o perseverență ieșită din comun din partea celor implicați, așteaptă asumarea de către inspectorul general(care va fi) a acestui proiect pentru implementare imediată

  • continuarea proiectului înființării celor 7 birouri silvice

⇒ Aceste birouri probabil vor lua ființă odată cu reorganizarea ministerului, pentru că la fel ca în cazul grupelor canine, și acest proiect s-a lovit de refuzul unor factori de decizie de a-și asuma implementarea acestei idei

  • salarizare cu referire la punerea în plată a sporurilor pentru studii superioare, fidelitate și risc deosebit conform prevederilor O.U.G. 75/2020, precum și a normei de hrană actualizate

⇒ Conform D.M.R.U. dispozițiile privind punerea în plată a sporului de fidelitate, studii superioare și pentru condiții deosebit de periculoase ar trebui să fie deja emise, însă acest aspect rămâne în grija și responsabilitatea serviciilor de resurse umane județene, care până la acest moment fie au emis aceste acte fie nu, unii mai conștiincioși, alții mai leneși.

Având în vedere punctele de vedere prezentate anterior cât și interesul celor cu care le-am purtat, urmează ca în perioada următoarea să elaborăm o viziune amplă de reformă și reorganizare care să fie transmisă M.A.I. pentru dezbatere și consultare.

Totodată ne vom concentra eforturile în privința implementării Ghidului carierei polițistului, un act atât de necesar Poliției Române fără de care nu se poate vorbi pe viitor de o profesionalizare eficientă sau despre o evoluție profesională corectă și sănătoasă.

Tocmai de aceea așteptăm propunerile și observațiile polițiștilor cu privire la acest demers, un demers care nu ar trebui privat de experiența practică a celor din stradă.

Interesul și deschiderea cu care au fost primite și abordate unele propuneri și chestiuni de către reprezentanții celor două instituții, ne-au redat o oarecare încredere, sperând la o colaborare mai strânsă pe viitor dintre polițiști, reprezentați sindicali și factori de decizie din M.A.I./I.G.P.R.

Schimbarea suntem noi!

 

Echipa SIDEPOL

 [forms ID=2]