Dialog social la M.A.I. privind 4 proiecte de ordin

ministru, cu aplicabilitate pentru personalul M.A.I.

Ordinea de zi este următoarea:

* Proiectul O.M.A.I. 136/2017 pentru aprobarea regulilor de aplicarea normelor de hrană , a regulilor privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurilor normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile M.A.I., pe timp de pace (document clasificat);

* Proiectul O.M.A.I. pentru modificarea art. 39 alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor și pentru modificarea art. 38 alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor;

* Proiectul ordinului de ministru pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;

* Proiectul O.M.A.I. pentru completarea art. 28 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne.

La şedinţa organizată, va participa şi un reprezentant al Federaţiei Sindicatelor Democratice din România, preşedintele filialei Sidepol Dâmboviţa, comisar de poliţie Andrei PANTEA, care va susţine mai multe propuneri de modificare/completare/ adăugare la ordinele puse în discuţie, în aşa fel încât drepturile poliţiştilor să fie respectate unitar şi echitabil, în toate unităţile de poliţie din ţară.

Primul punct de pe ordinea de zi va fi discutat în cadrul şedinţei de dialog social, cu persoanele care au nivel de acces la informaţii clasificate, conform prevederilor legale în materie, iar reprezentantul organizatiei noastre are în susţinere câteva puncte de vedere obiective, identificate prin iregularităţi şi modalităţi neconforme si discretionare de aplicare a prevederilor ordinului în cauză.

Dacă sustinerile noastre vor fi întelese şi acceptate de către cei cu putere de decizie din minister, acest lucru va însemna actualizarea si punerea în plată a unor drepturi, pentru tot personalul M.A.I., care vor fi cu impact financiar semnificativ pentru fiecare angajat. Ulterior finalizării sedintei de dialog social, în functie de natura discutiilor si nivelul de clasificare al actelor discutate, vă vom informa obiectiv, cu privire la propunerile transmise.

Următoarele trei puncte aflate pe ordinea de zi, vor putea fi puse în discuţie şi în sistem videoconferinţă, având caracter neclasificat:

 A. Pentru actul normativ de la punctul 2 se intentionează completarea cu următoarele prevederi:

(VEZI INFORMARE ANTERIOARĂ)

-pe timpul concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și al concediului de acomodare, cadrele militare primesc integral drepturile de echipament.

-pe timpul suspendării raporturilor de serviciu din inițiativa sau la cererea polițiștilor, aceștia nu beneficiază de drepturile de echipament. Prin excepție, pe timpul concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și al concediului de acomodare, polițiștii primesc integral drepturile de echipament.

-cadrele militare și polițiștii aflați în concediu de acomodare la data intrării în vigoare a prezentului ordin beneficiază de drepturile de echipament începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, prezentul ordin urmând a intra în vigoare la data de 01 ianuarie 2021.

 B. Pentru actul normativ de la punctul 3 se are în vedere emiterea normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice, subiect despre care am efectuat anterior o informare şi documentare (VEZI COMUNICATUL)

Încă de la intrarea în vigoare a OUG 147/2020, am efectuat sesizări cu privire la neconcordanţele din actul normativ şi am susţinut aplicare în regim de urgenţă a unor prevederi echitabile, pentru toti angajaţii:

VEZI INFORMARE 1

VEZI INFORMARE 2

VEZI INFORMARE 3

VEZI INFORMARE 4

VEZI INFORMARE 5

VEZI INFORMARE 6

 C. Ultimul act normativ, punctul 4 pe ordinea de zi, vizează:

în situația în care administrațiile centrelor de reținere și arestare preventivă nu au prevăzută/încadrată funcţia de psiholog de unitate sau acesta se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, asistența psihologică a persoanelor prevăzute la art. 25 lit. f) se realizează de către psihologii desemnaţi prin dispoziţia şefului eşalonului superior, cu avizul Centrului.

În altă ordine de idei, ca de fiecare dată în ultima lună de zile, aşa cum am demonstrat si prin actiunile întreprinse de către organizaţia noastră sindicală (VEZI LINK PROTEST), atât prin protestele organizate în colaborare cu alti parteneri sindicali, cât şi prin sustinerile avute în cadrul celor două întâlniri de până acum cu ministrul de interne (VEZI COMUNICAT 1) (VEZI COMUNICAT 2) şi cu ocazia acestei întâlniri, reprezentantul SIDEPOL va susţine respectarea drepturilor angajaţilor M.A.I. prevăzute de Legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului bugetar şi exceptarea categoriei noastre profesionale din OUG 226/2020, privind înghetarea salariului si sporurilor, la nivelul lunii decembrie 2020.

De asemenea, vom solicita noului ministru de interne să ne comunice dacă mai sustine planul de reforma al M.A.I., conform declaratiilor predecesorului său şi să ne pună la dispozitie draftul proiectului de reorganizare, pentru a putea obtine opinii pertinente de la lucrătorii care sunt direct vizaţi de eventualele schimbări, în vederea centralizării acestora şi înaintării lor către conducerea M.A.I., pentru punerea în aplicare a unor schim,bări care să fie benefice pentru instituţie şi angajaţi.

Vă asigurăm de întreaga noastră responsabilitate şi deschidere faţă de respectarea drepturilor dumneavoastră şi vă vom ţine la curent cu toate discuţiile ce vor avea loc în cadrul sedintei de dialog social.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL