Din nou propunerile SIDEPOL sunt transpuse în Statutul Polițistului!

Ministerul Afacerilor Interne, a transmis organizațiilor sindicale o nouă invitație de a participa la data de 04.06.2024, la ședința Comisiei de Dialog Social, având ca obiect Proiectul ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, ce a fost pus în transparență decizională la data de 07.05.2024.(vezi invitație)

Organizația noastră, anterior, în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social ce a avut loc la data de 13.05.2024 la sediul Ministerului Afacerilor interne, a formulat un set de propuneri pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului(VEZI COMUNICAT), propuneri ce au fost preluate și transpuse în Proiectul Ordonanței  de Urgență a Guvernului ce face obiectul dezbaterii din data de 04.06.2024(Vezi Proiect OUG).

De altfel, constatăm că în ultimul timp, mare parte din propunerile formulate de noi, sunt preluate de către angajator, lucru care nu poate decât să ne bucure și prin aceasta, dovedim că suntem niște parteneri sociali serioși, care pun accent pe respectarea drepturilor membrilor și pe îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Principalele propuneri preluate se referă la modificarea sau completarea următoarelor articole:

articolul 10, alineatul (12) , litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe față și/sau gât, precum și în alte zone ale capului sau tatuaje ori elemente ornamentale prezente pe alte zone ale corpului care să reprezinte sau să semnifice simboluri, mesaje, sloganuri sau reprezentări de natură să incite la violență, ură sau discriminare ori să aibă conotații politice, fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

-forma propusă de inițiator, anterior:a) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe față și/saugât, precum și în alte zone ale capului;”

articolul 21, alineatul (10¹) se modifică și va avea următorul cuprins:

(10¹) Polițistului prevăzut la alin. (5¹) nu i se poate modifica raportul de serviciu timp de cel puțin 3 ani de la numirea în funcție la unitatea în care este repartizat după absolvire, după acordarea gradului profesional de ofițer.

-articolul nu era prevăzut pentru a fi modificat/completat și prevedea: (10^1)Polițistului prevăzut la alin. (5^1) nu i se poate modifica raportul de serviciu timp de cel puțin 5 ani de la numirea în funcție la unitatea în care este repartizat după absolvire, după acordarea gradului profesional de ofițer. Prin excepție, modificarea raporturilor de serviciu se poate realiza în cadrul aceleiași unități sau în situația în care intervine reorganizarea unității.

-articolul 60, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Sancțiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data emiterii actului administrativ prevăzut la art. 59 alin. (5), dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescripție, iar termenul de 2 ani este termen de decădere.

Celelalte propuneri formulate de organizația noastră, conform precizărilor partenerilor de dialog social, vor fi transpuse la următoarea modificare adusă Statutului Polițistului.

În scopul reducerii deficitului de personal în cadrul Poliției Române, inițiatorul proiectului de modificare și completare a introdus o prevedere prin  care, cel putin la nivel teoretic, ar trebui să ducă la ocuparea completă a locurilor din școlile de formare a agenților de poliție, prin repartizarea fără concurs de admitere, a candidaților declarați respinși la admiterea în cadrul Academiei de „Alexandru Ioan Cuza”, care au fost declarați respinși și au obținut un rezultat mai mare sau egal cu media minimă de admitere la instituțiile de învățământ postliceale, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.

Celelalte articole ce au făcut obiectul modificării sau completării, în genere au rămas neschimbate ca la forma inițială a proiectului.

Sperăm că prin fiecare consultare și propunere formulată și preluată, polițistul român va avea parte în final de un statut modern și care pe lângă protecția legislativă îi va conferi și demnitatea atât de necesară validării acestei profesii în societate.

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL