Discuții la M.A.I. pe tema principalelor probleme ale polițiștilor

prezentate soluțiile identificate de noi până în prezent în vederea implementării de către angajator.

Astfel că, în urma centralizării tuturor propunerilor, problemelor, deficiențelor și soluțiilor venite de la membrii organizației noastre sindicale și nu numai, am întocmit un material de prezentare care va fi înaintat conducerii M.A.I. și va fi discutat și dezbătut în cadrul întâlnirii menționate ce va avea loc.

Trebuie precizat faptul că problemele din prezent cu care se confruntă polițiștii sunt multiple și cronicizate din cauza nepăsării factorilor de decizie precedenți care au preferat să ”ascundă mizeria sub preș” ori de câte ori au fost semnalate nereguli. Sperăm că de această dată conducătorii și specialiștii din minister, împreună cu comandanții și șefii de arme vor da curs solicitărilor noastre, astfel încât numărul acestor probleme să intre pe un trend descendent pentru prima dată în 30 de ani.

Principalele domenii de unde ne-au fost sesizate probleme sau propuneri sunt:

 1. ORDINE PUBLICĂ
 2. LOGISTICĂ
 3. RESURSE UMANE
 4. LEGISLAȚIE
 5. FINANCIAR

Sesizările care ne vin din teren nu sunt puține iar multe dintre ele nu sunt de rezolvat, însă trebuie plecat de undeva, iar acest start va reprezenta un semn de bună credință și deschidere spre rezolvarea problemelor din partea Ministerului Afacerilor Interne. Ne exprimăm încrederea că această ședință va putea fi un punct de  cotitură în activitatea de dialog social dintre angajator – sindicat – angajați, iar problemele ce țin de lipsa de personal, lipsa dotărilor, salarizare, legislație, ș.a.m.d.(așa cum vom prezenta în materialul atașat) vor putea fi rezolvate dacă există voință în această direcție.

PREZENTARE

 

 1. ORDINE PUBLICĂ
  a) Înființarea de structuri mobile de intervenție de ordine publică

La nivelul Uniunii Europene, Poliția Română este singura forță de poliție națională care, din punct de vedere organizatoric, structural, operativ și funcțional, nu are în componență/subordine o unitate sau mai multe, cu specific mobil și cu rol în misiunile de ordine publică.

În prezent, misiunile complexe de ordine publică sunt gestionate independent, sub forma unui compromis conceptual, de către structurile S.A.S.(un alt aspect unic la nivelul U.E. în raport cu practica și trendul polițienesc internațional) fapt ce grevează acest subunități și aspect care generează o serie de disfuncționalități:

-reducerea timpului de pregătire și antrenament pentru luptătorii S.A.S.

-abaterea de la scopul lor conceptual pentru care au fost create aceste structuri, rolul lor principal fiind acela al acțiunilor speciale care presupun abordări tactice în grupuri mici și compacte și nicidecum în gestionarea unor cazuri de tulburări ale ordinii care implică grupuri numeroase de persoane, riscând o vulnerabilizare a personalului angrenat în astfel de misiuni cu caracter de O.P.

-cadrul legal și decizional de intervenție, gândit pentru acțiuni speciale, presupune acordul comandatului de unitate, fapt ce duce la timpi mai mari de reacție și intervenție

În paralel cu aceasta se identifică și dependența interinstituțională care se remarcă în gestionarea și executarea acestor misiuni de ordine publică, structurile poliției fiind condiționate de sprijinul unităților de jandarmi care pot sau nu pot dispune de efective pentru sprijin. Iar când intervenția este sprijinită de jandarmi trebuie precizat faptul că timpii de reacție cresc din cauza cadrului decizional care permite o astfel de măsură, fiind necesare multiple aprobări anterioare între unități diferite, modul de lucru și intervenție este diferit, comunicare este dificilă datorită modului de organizare diferit și aparte, etc.

Cazurile în care doar patrulele de siguranță publică nu fac față evenimentelor de ordine publică sunt tot mai dese și mai complexe, fapt ce presupune analizarea punerii în aplicare sub o formă actualizată a art. 5 din I/1226/2010 a Șefului D.O.S.P privind normele de aplicare ale O.M.A.I. 60/2010.

Un prim pas, ar fi dezvoltarea la nivelul D.O.P. a unui proiect pilot  și punerea acestuia în aplicare la nivelul unei unități de poliție din țară cu o situație operativă complexă. Un astfel de proiect pilot ar presupune crearea unei structuri mobile de intervenție de ordine publică, căreia să ii fie alocați 20-30 de polițiști. Se vor forma astfel patrule de intervenție speciale care vor acționa în zonele cu risc criminogen ridicat, în sprijin sau independent la evenimente de amploare sau unde este tulburată ordine publică, pentru asigurarea unor măsuri de ordine publică, pentru realizarea unor activități cu grad ridicat de complexitate pe linia ordinii publice.

Odată operaționalizată o astfel de subunitate care va fi compusă din minim 4 grupe de acțiune, va permite identificarea și evidențierea următoarelor avantaje:

-degrevarea structurilor S.A.S. prin preluarea misiunilor de ordine publică, acestora fiindu-le redus timpul alocat acestor activități, timp care poate fi direcționat către pregătire

-independența față de structurile de jandarmi și limitarea la minim/strict necesar a cazurilor când misiunile gestionate de poliție vor fi condiționate de sprijinul jandarmeriei

-un real suport și sprijin pentru personalul operativ din teren care se confruntă cu cazuri complexe și dificile de ordine publică

-crearea unui mecanism de poliție mobilă, fapt ce va permite coordonarea și dislocarea eficientă și rapidă a unor astfel de echipaje care să intervină în orice zonă și în orice condiții.

-specializarea structurilor de ordine publică în domeniul intervențiilor specializate pe această latură prin profesionalizarea personalului structurilor mobile.

!Aceste structuri se vor înființa la nivel de unitate și vor acoperi zona de competență teritorială a unui județ, acordând sprijin și suport operativ structurilor din teren.! Nu se impune alocarea unui număr mare de polițiști, ci varianta optimă la nivel de județ impune un număr de 20-30 de polițiști care prin selecție pot proveni și din alte județe. Proiectul în sine are și presupune o formă flexibilă de dezvoltare până la punere în practică, cel puțin a fazei pilot.

De aceea, solicităm sprijinul IGPR/DOP în vederea începerii demersului de a iniția faza I (pilot), de creare, dezvoltare și punere în aplicare a concepției de organizare, funcționare și acțiune a structurilor mobile de intervenție de ordine publică, prin crearea într-o primă etapă a acestui program pilot, a unor patrule auto speciale de intervenție la nivelul unui județ.

*organizația noastră lucrează în prezent la un proiect de concepție

b) Reorganizarea poliției rurale

Parcursul organizării, reorganizării și funcționării poliției rurale, de-a lungul timpului, a reprezentat o epopee fără un final demn de urmat. Înființarea, desființarea secțiilor rurale sau a posturilor, în numele eficienței și unei mai bune gestionări, nu și-au atins niciodată scopul. În continuare există grave deficiențe, începând de la deficitul de personal de la ambele tipuri de subunități rurale și până la timpii exagerat de mari pentru intervenții, precum și capacitatea de intervenție scăzută.

Existența unei singure patrule care deservește o secție de poliție rurală reprezintă una dintre problemele emblematice cu care se confruntă în prezent poliția rurală. Aceste patrule ”singuratice” fiind nevoite să străbată și până la 75 km dintr-o punct în altul pentru a interveni la evenimente, aspect care presupune timp de intervenție ridicat, consum de carburant, ineficiență, etc.

Astfel, propunem reorganizarea poliției rurale după ample analize și discuții, plecând de la un model despre care credem a fi cel mai optim. Un model bazat pe crearea unui aparat al secției rurale împărțit pe specializările: patrulare și intervenție, criminalitate judiciară și posturile de poliție arondate care vor exercita funcțiile de poliție de proximitate, similar secțiilor urbane de politie, iar șeful subunității de politie -post politie- reintrodus în comunitate, pentru cunoașterea populației si o mai eficientă operativitate, colaborând astfel eficient cu nucleul secției rurale, care va oferi sprijin de specialitate, după caz.

 
c) Proiectul poliției canine

Poliția canină ar trebui să rămână un deziderat pentru componenta de ordine publică a Poliției Române, iar proiectul inițiat de D.O.P. trebuie pus în aplicare cât mai repede. Efortul bugetar nu justifică în niciun fel amânarea acestui proiect, întrucât un astfel de echipaj este fără exagerare un sprijin elementar în misiunile și activitățile de ordine publică. Cuplurile chinotehnice ar aduce un plus de siguranță și eficiență, fiind astfel evitate și cazurile de ultraj concomitent cu o mai bună intervenție.

Specializările multiple în cadrul aceleași structuri ne dovedește faptul că proiectul în sine propune o structură extrem de flexibilă și capabilă să răspundă nevoilor operative încât să fie asigurat suportul specializat în cele mai bune condiții și cât mai optim.

Susținem demararea procesului de înființare a acestor grupe

d) Adoptarea unei noi strategii naționale de ordine și siguranță publică

Strategia națională de ordine și siguranță publică 2015-2020 trebuie schimbată și adoptată o altă strategie care să fie ancorată la realitatea zilelor noastre și la provocările instituționale.

 e) Dotarea structurilor de ordine publică

Susținem dotarea structurilor de ordine publică cu:

-autospeciale de tip van

-tasere

-mijloace de protecție: veste, scuturi, căști de protecție

-mijloace de intervenție: pulverizatoare de capacitate mărită, dispozitive de blocare auto, etc.

 

 1. LOGISTICĂ
  a) Uniforma

-discuții privind adoptarea noului model al uniformei;

-estimare termen rezonabil privind dotarea cu noua uniformă.

b) Autospeciale de tip van pentru o.p.
c) Tablete

d) Sisteme de comunicații radio mobile pentru autospeciale

-noile autospeciale nu sunt dotate cu sisteme mobile radio TETRA de comunicații
e) Sisteme radio portabile

-stațiile portabile MTH-800 sunt învechite și nu mai prezintă garanții în utilizarea la parametri normali
f) Baze de date comune

-e nevoie de o bază de date comună și eficientă, precum și un  sistem de întocmire a documentelor de serviciu în mod electronic
g) Proceduri de lucru digitalizate

-se identifică nevoia dezvoltării unor proceduri de lucru electronice care să fie accesibile în timp real

 

 1. RESURSE UMANE
  a) Deficitul de personal

-deficitul de personal rămâne una dintre probleme principale ale M.A.I., iar acest aspect impune adoptarea unei strategii pe termen lung
b) Transfer de jandarmi

-solicităm transferul a 5.000 de jandarmi către structurile de ordine publică, precizând că patrulele mixte din prezent sunt doar o ”cârpeală” cu care se dorește ”rezolvarea” deficitului de personal.
c) Suplimentare locuri școlile de poliție ce aparțin I.G.P.R./I.G.P.F., prin sistem tip suveică;
d) Aprobarea mutărilor anterior absolvirii promoțiilor de polițiști

-aprobarea rapoartelor de mutare aflate în așteptare anterior absolvirii promoțiilor de polițiști care urmează a fi încadrați în unități, fiind efectuate economii privind indemnizațiile de chirie și de transport. De asemenea acest sistem poate fi implementat și acum, înainte de concursurile din susrsă externă pentru agenți si ofițeri;
e) Transformarea temporară a unor centre de pregătire în școli de agenti poliție, pentru asigurarea unui număr cât mai mare de indicatori scolarizati, având în vedere deficitul crunt cu care ne confruntăm.
f) Identificarea unor unități/centre ale M.A.I./M.Ap.N. pentru transformarea în școli
g) Liceele de poliție

-se impune analizarea oportunității reînființării liceelor de poliție pentru mărirea bazinului de selecție și mai mult, pentru îmbunătățirea substanțială a calității resursei umane

 1. LEGISLAȚIE
  a) Statutul polițistului

-adoptarea unui nou statut sau modificarea , din temelii, a actualului statut, care să aibă la bază modele de succes inspirate din legislația europeană, cât și prin expertiza colegilor care s-au lovit de mai multe sincope legislative de-a lungul timpului;
b) Uzul de armă
c) Protecția polițistului

-e nevoie de modificări legislative care să protejeze polițistul, astfel încât în cazul în care acesta este reclamat pentru o presupusă faptă penală săvârșită în timpul și în interes de serviciu, să fie mai întâi cercetat intern și dacă se constată că acesta a încălcat ordine, dispozițiile, regulamentele sau procedurile interne de lucru, cazul să fie înaintat parchetelor.

c) PERMANENȚA

– identificarea unei metode sustenabile de plată a orelor suplimentare efectuate la dispoziția angajatorului. Organizatia noastra sindicală are solutia ideală pentru readucerea la lumină a plății permanenței de la domiciliu, cum în anul 2017 a fost plătită, de-altfel, cu un spor de 40%.


d) Proceduri de lucru și intervenție

-e nevoie de proceduri de lucru și intervenție clare, dar mai ales care să poată fi aplicate în mod real, în contextul vidului legislativ creat de către guvernanți în ultimii ani, vid care a dus spre o deprofesionalizare a lucrătorilor.

 1. FINANCIAR
  a) Sporul de risc și solicitare neuropsihică
  b)Sporul pentru specialist de clasă

a-Conform solicitărilor avute de către organizatia noastră sindicala la începutul acestui an la întrevederea cu ministrul Lucian BODE, solicităm punerea în aplicare și urgentarea  majorării ”sporului de judiciar”, cu cel putin 10%, pentru toate armele M.A.I. similar colegilor din structurile de criminalitate organizată care sunt la acest nivel de ani buni, pentru a se putea beneficia de crestere cel putin la inceputul anului 2022.

b-Modificarea ordinului pentru specialistul de clasa în vederea reglementării acordării sporului personalului încadrat in echipajele navelor auxiliare. (nava e încadrată pe componenta logistică, echipajul nu poate avea o asemenea specializare – logistică- nu e prevăzută in fisa postului, iar pe specialitățile reale ale echipajului nu se acorda spor de specialist de clasă) este o anomalie ce creează discriminare între echipajele navelor auxiliare și navelor operative, cu aceleași misiuni.


c) Indemnizația de chirie

-actualizarea indemnizației de chirie care să fie calculată la actualul cuantum al salariului și nu la cel din 2009 sau varianta democratică și transparentă pentru toți lucrătorii, fiind aceea de actualizare a acestui drept raportat la cota de piata a localitătii în care îti desfăsori activitatea, indiferent de venitul sau gradul profesional detinut, similar procedurilor de la justiție.

Așteptăm în continuare să ne sesizați probleme sau deficiențe cu care vă confruntați în activitate, precum și propunerile sau soluțiile pe care le considerați necesare în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL