Discuții la Ministerul Muncii privind noua lege a salarizării

În urmă cu 2 zile, ministrul Muncii si Protecției Sociale, Raluca TURCAN, a adresat o invitație de participare confederațiilor reprezentative la nivel național, cu tema ”Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizării și elaborării cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

În acest sens, a fost stabilit un calendar privind consultările, iar Sindicatul SIDEPOL va fi reprezentat de către președintele organizației, Gabriel GÎRNIȚĂ și de secretarul general al Federației Sindicatelor Democratice din România, Alen NUȚU, la ședința organizată în data de 24.05.2021 pentru Anexa Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale dorește să aducă următoarele adnotări la noul proiect:

 reanalizarea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază, și înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare – 2300 lei;
 introducerea unor grile de salarizare pentru administrația publică locală, corespunzător funcțiilor publice și funcțiilor contractuale;
 plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual;
 revizuirea sistemului de acordare a sporurilor :
 sporurile pentru condiții de muncă la care expunerea la condiții de muncă esteaceeași, indiferent de funcția deținută, se vor acorda în cuantum  fix, ca spor de până la 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;
 analiza tuturor categoriilor de sporuri, cu menținerea numai a celor cu adevărat relevante;
 acordarea unui spor de performanță lunar, personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, în baza criteriilor stabilite de ordonatorul de credite;
 implementarea noului cadru legal pentru toate familiile ocupaționale în acelașii timp, în scopul evitării apariției unor noi dezechilibre în sistemul public de salarizare și al înlăturării posibilității contestării unor prevederi în fața instanțelor de judecată.

Reprezentanții organizației noastre sindicale au pregătit o serie de propuneri care să aducă echitate în sistemul public de salarizare, având în vedere actualele discrepante existente între anumite categorii bugetare, raportat la atribuții îndeplinite, studii si pericolul muncii desfășurate.

Vă vom ține la curent cu discuțiile ce vor avea loc si dacă doriți să transmiteți puncte de vedere pe acest subiect, o puteți face la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL