Dreptul la majorarea de 75% acordată parinților se va acorda tuturor polițiștilor

corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută.

Deși au existat niște precizări transmise din partea Ministerului Afacerilor Interne, către structurile din teritoriu, privind modalitatea de acordare a acestei majorări și o interpretare total eronată, făcută de ”specialistii” ministerului cu privire la acordarea acestui drept doar dacă ambii părinți își desfășurau activitatea în sistemul de ordine și siguranță natională și/sau sănătate publică, sesizările pe care le-am transmis către toți factorii decizionali, nu au rămas fără ecou.

Încă de la data de 21.09.2020, a existat o inițiativă a Guvernului României, înregistrată la Camera Deputaților sub nr. 770, prin care s-a solicitat modificarea ordonanței de urgență, în sensul în care prevederile de la articolul 4, alineatul 3 se modifică, având următoarea formă:

Proiectul de lege (PL-x nr. 584/2020) a primit toate avizele necesare de la structurile de specialitate și de la comisiile parlamentare, la data de 10.11.2020 find adoptată în plenul Camerei Deputaților cu 270 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, iar la data de 12.11.2020 fiind transmisă forma finală a initiativei către Președintele României, pentru promulgare în Monitorul Oficial al României, lucru care s-a și întâmplat astăzi, 27.11.2020.

Așadar, odată cu promulgarea modificărilor în Monitor, toți polițiștii care până acum au primit răspunsuri negative, din partea angajatorului, referitor la majorarea de 75%, pot reface solicitările catre inspectoratele de politie la care își desfățoară activitatea, pentru a putea beneficia de acest drept.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL