Filiale Poliție de Frontieră

  • Conform prevederilor statutului, organizația sindicală SIDEPOL, este constituită la nivel național și are reprezentativitate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
  • Pot fi constituite FILIALE ale sindicatului, la nivelul fiecărui ordonator de credite.
  • Filiala este constituită din minim 30 membri, la nivelul unei unități și are conducere proprie, putând dobândi personalitate juridică, conform legii.
frontiera-1