Plata orelor suplimentare în 2023 pentru polițiștii și militarii din M.A.I.

a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2023 de personalul cu statut special, precum şi activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut.

Potrivit prevederilor art. II alin. (3) din OuG nr. 168/20221, „prin excepţie de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în anul 2023 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.”

În contextul în care Omai nr. 60/2022 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2022 de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut a reprezentat un act normativ cu aplicabilitate temporară (anul 2022), în raport cu dispozițiile normative de nivel superior în temeiul și executarea cărora a fost emis, respectiv OuG nr. 130/2022 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, se impune, în aplicarea prevederilor art. II alin. (8) din OuG nr. 168/2022, reglementarea, prin ordin al ordonatorului principal de credite:

1. a condiţiilor de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în anul 2023 peste programul normal de lucru;

2. a condițiilor de încadrare a plății majorării în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite;

3. a activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept.

 

 

Vă rugăm să studiați actul normativ din linkul de mai jos și să ne transmiteți propunerile dvs. la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, acestea urmând a fi prezentate conducerii Ministerului Afacerilor Interne în cadrul ședinței de Dialog Social la care va participa reprezentantul organizației noastre sindicale.

VEZI PROIECT DE ORDIN

VEZI REFERAT DE APROBARE

 

 

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL