Începe ”reforma” M.A.I., însă nu pentru polițiștii din stradă

permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Ministerul face astfel un ”prim pas” spre ceea ce se dorește a se numi o reformă la nivelul acestei instituții, încercându-se o îmbunătățire a serviciilor publice comunitare.

Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor funcționează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București, având sediul în municipiile reședință de județ, respectiv, pentru județul Ilfov și municipiul București, în municipiul București. Acestea pot avea în structură servicii, birouri sau, după caz, ,, compartimente pentru emiterea și evidența permiselor de conducere, pentru examinarea conducătorilor de vehicule, pentru înmatriculare și evidență a vehiculelor, precum și de informatică, stabilite prin ordin al prefectului”.

Inițiativa are în vedere înființarea de noi structuri care să preia un flux considerabil din volumul total al solicitărilor înregistrate în prezent la nivelul serviciilor publice comunitare, atât pe linia preschimbării permiselor de conducere, cât și pe cea a înmatriculării vehiculelor. Scopul acestei măsuri este de a veni în sprijinul beneficiarilor, reducerea distanței dintre aceștia și locul în care se asigură serviciul public conducând la diminuarea resurselor pe care le implică accesul la serviciile publice pe linie de eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare.

Prin proiect se are în vedere  completarea criteriilor în funcție de care este aprobată redimensionarea numărului maxim de posturi al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în sensul reglementării ipotezei de realizare a acesteia și în situația în care se constată că se impune înființarea de compartimente teritoriale în cadrul serviciilor publice comunitare, care își vor desfășura activitatea într-o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială diferită de cea în care funcționează serviciul, precum și în baza analizelor de activitate pentru perioade mai scurte decât cele existente în prezent, proporțional cu volumul de activitate și cu necesitatea flexibilizării activității și asigurării unui serviciu public optim.

De apreciat inițiativa conducerii M.A.I. de îmbunătăți aceste servicii la care de obicei cetățenii trebuie să aștepte la cozi interminabile, tipic românesc de altfel, și sperăm ca rezultatele să fie cât mai vizibile în volumul de muncă pe care îl vor avea angajații acestor structuri dar mai ales în urma feedback-ului cetățenesc.

Cu toate acestea trebuie menționate următoarele aspecte care țin strict de voința și viziunea factorilor de decizie din cadrul ministerului:

  1. Anul acesta, deși există și persistă în continuare o lipsă acută de polițiști operativi, școlile de poliție nu vor organiza sesiuni de admitere.
  2. Lipsa de personal are un impact negativ și vizibil asupra siguranței și ordinii publice, cazurile când o singură patrulă formată din maxim 2 polițiști sau un polițist și un jandarm patrulează și intervin pe raza unui întreg oraș sau a mai multor comune căpătând o oarecare notorietate.
  3. Deși au fost anunțate concursuri de trecere în corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare, acest lucru nu s-a întâmplat iar situația rămâne în continuare neclară.
  4. Pentru că nici azi, din cauza unui sistem polițienesc învechit și neadaptat la realitatea operativă, cifrele de școlarizare ale M.A.I. nu pot suplini nevoia de personal, raportul dintre pensionări și recrutări fiind foarte disproporționat, au fost solicitate încadrări din sursă externă. Însă nici despre acest lucru nu se poate vorbi pentru că nu se cunoaște o poziție oficială a instituțiilor cu privire la această abordare.

Lista e mai lungă de cât atât, iar organizația noastră sindicală se întreabă cum de pentru schemele de personal ale structurilor de ordine publică nu au putut fi găsite soluții de redimensionare, deși avem uneori și 4 polițiști la 100.000 de locuitori, dar pentru cele ale structurilor publice comunitare s-a găsit o metodă de a rezolva acest lucru?

Am susținut încă de la începutul acestui an ideea de reformă, cu gândul că aceasta va avea ca principală linie de acțiunea și reorganizare zona stradală, așa cum e și normal dar și la ”modă” în țările Europene.

Practic vrem să vedem că ministerul este interesat de siguranța cetățenilor și de apărarea ordinii publice, chiar dacă locurile de polițiști din stradă nu sunt chiar călduțe, ba chiar destul de reci iarna și caniculare vara, acestea ar trebui suplimentate și redirecționate dinspre zona birourilor.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL