Înființarea Poliției Animalelor pusă în dezbatere la M.A.I.

URGENŢĂ pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice.

Propunerile expuse de către reprezentantul organizației noastre au urmărit eficientizarea proiectului și eleborarea unui cadru legislativ care să vină în concordanță cu repectarea dreptului la propietate, cât și cu apărarea colegilor care vor desfășura activități pe această linie de muncă, fără a fi supuși unor abuzuri.

Iată care sunt propunerile transmise către conducerea ministerului:

Articolul 241, alin. 1, se modifica si va avea urmatorul continut :

Art. 241 – (1) Organele de poliție care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se  află într-o situație de pericol emit ordin de plasare a animalului în adăpost, temporar, până la stabilirea situatiei de fapt si cu respectarea prevederilor Codului Civil.

Fundamentarea propunerii:

    Exercitarea atributelor dreptului de proprietate asupra bunului unei persoane, poate fi limitată prin lege, sau cu acordul de voință al propietarului, conform Codului Civil.

    OUG nu este o lege organică, ce poate modifica dreptul de propietate asupra unui bun, fapt pentru care emiterea ordinului de plasare a animalului în adapost poate fi interpretata ca o limitare a exercitarii atributelor dreptului de proprietate, si putem avea plangeri impotriva organelor de politie.

Articolul 241, alin. 2, lit. a, se modifica si va avea urmatorul continut :

  • În sensul alin.(1), prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:

a) rănirea sau schingiuirea animalelor, cu exceptia celor daunatoare  ori a celor ranite in scopul practicarii vanatorii legale.

Fundamentarea propunerii:

    -Folosirea formularii generice conform celei din textul propus in OUG poate genera o serie de sesizari subiective, cu privire la situatii in care         oamenii isi apara proprietatea de daunatori (ex. curse de sobolani, soareci etc) , sau de sesizari impotriva celor care practica vanatoarea in mod       legal.

Art. III (Propunerea ministerului)

 În vederea aplicării dispozițiilor art. II, prin derogare de la prevederile art. 9 alin.(2 2 ) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru încadrarea funcțiilor de polițist din structura Poliției Române cu atribuții în protecția animalelor se transferă, fără examen sau concurs, personal specializat în medicină veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu acordul acestuia, în numărul și structura de posturi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. III se modifică și va avea următorul continut:

În vederea aplicării dispozițiilor art. II, Politia Romana poate incheia protocoale de colaborare cu instituțiile specializate, care sa desfasoare activitati pe linia protectiei animalelor impreuna cu politistii care au astfel de sarcini in fisa postului.

Fundamentarea propunerii:

Încadrarea, fara concurs sau examen, pe posturi de politist a unor specialisti medici veterinari, care nu vor avea posibilitatea luarii unor masuri, ci doar de indrumare si control, pe acesta linie de munca, nu va face nimic altceva decat sa ingroase randurile ”specialistilor politisti”, fara a se putea acorda un real sprijin lucratorului din strada (operativ.) Avand in vedere aceste aspecte, prin modificarea continutului art. III sub forma pe care am propus-o, se creeaza stabilitate si colaborare institutionala, cu respectarea prevederilor art. 3, din Legea 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane (Art. 3 În îndeplinirea misiunilor care îi revin Poliția Română cooperează cu instituțiile statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii.)

Considerăm un subiect foarte sensibil și important protectia animalelor, însă trebuie să punem accent pe respectarea legilor și asigurarea protectiei personalului care intervine pe această linie de muncă, organizația noastră sindicală opunându-se vehement transferării de personal (medici veterinari), din cadrul A.N.S.V.S.A., catre M.A:I., pe funcții de politisti.

Vom urmării îndeaproape modalitatea de implementare a proiectului, pentru a putea amenda orice derapaj de la normalitate.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL