Legea pensiilor militare modificată în Parlament

 

În urma primirii tuturor avizelor necesare de la comisiile de specialitate din Parlament, cât și a avizului favorabil al Comitetului Economic si Social, urmând aprobarea în Camera Deputaților, proiectul (Pl-x 386/2019) a fost dezbătut și aprobat și în Senat, fiind trimis spre promulgare către Președintele României.

Iniţiativele legislative au ca obiect de reglementare completarea art.21 din Legea nr.223/2015, cu un nou alineat, în sensul acordării posibilităţii de a beneficia de reducerea vârstei de pensionare şi pentru personalul din sistemul de apărare care a fost trecut în rezervă sau i-a fost încetat raportul de serviciu ca urmare a reorganizării unităţii şi reducerii unor funcţii.

Modificarea se adresează celor care au fost trecuți în rezervă fără drept de pensie , atât polițiști cât și militari, venind ca o măsură reparatorie pentru cei care, dacă nu ar fi fost îndepărtați din sistem,în condițiile Legii 223/015, ar  fi fost trecuți în rezervă cu drept la  pensie militară.

Această modificare pune semnul egal între cei aflați în activitate și cei care au fost trecuți în rezervă, independent de voința lor, dar au desfășurat activitatea în aceleați condiții de muncă.

Iată care va fi actuala formă a Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat, după ce va fi promulgată de către președinte în Monitorul Oficial:

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL