Legea privind modificarea OUG 131, aproape de votul final. Bani pentru polițiști?

siguranță națională  din Camera Deputaților, a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu amendamente admise, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

După ce Senatul a adoptat proiectul de Lege în data de 14 februarie 2022 și a fost obținut avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și avizul Consiliului Economic și Social, acum Legea de aprobare a OUG 131/2021 își urmează cursul în Cadrul camerei Deputaților, care este cameră decizională.

Principalele amendamente care vizează categoria noastră profesională, au fost depuse de Deputat Lucian Bode, Senator Vasile Dîncu, Senator Nicoleta Pauliuc, fiind și un efect al protestelor polițiștilor de la sfârșitvde an 2021, respectiv început de an 2022, atunci când nemulțumirea angajaților a fost strigată în stradă.

VEZI PRINCIPALELE AMENDAMENTE CU IMPACT LA NIVEL SALARIAL

 În acest moment Legea de aprobare a trecut prin 5 comisii ale Camerei Deputaților, primind 4 avize favorabile și unul negativ (Comisia pentru Drepturile Omului), urmând ca până la intarea finală la vot, să mai treaca prin încă 9 comisii.

Vom continua să avem dialog și implicare activă în acest demers, pentru a reuși intrarea pe un făgaș salarial normal, prin aplicarea în integralitate a Legii 153/2017 (Legea salarizării).

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente