LEGISLAȚIE

 *Atenție la actele normative care aprobă sau prevăd regulamente sau anexe, acestea din urmă trebuie deschise ulterior accesării link-ului specific.

 1. LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului (actualizată la zi/09.03.2022) 
 2. LEGEA nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (actualizată la zi/09.03.2022) 
 3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 104 din 27 iunie 2001privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
 4. LEGE nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social
 5. ACORD COLECTIV privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special – polițiști din Ministerul Afacerilor Interne(actualizat la zi/05.05.2022)
 6. ORDIN nr. 577 din 8 august 2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal(actualizată la zi/09.03.2022) 
 7. HOTĂRÂRE nr. 1.578 din 18 decembrie 2002 privind condițiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri platite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament și recuperare(actualizată la zi/09.03.2022) 
 8. HOTĂRÂRE nr. 284 din 7 aprilie 2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor(actualizată la zi/09.03.2022) 
 9. HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 25 septembrie 2002 (**republicată**) privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști*)(actualizată la zi/09.03.2022) 
 10. ORDIN nr. 183 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor(actualizată la zi/04.10.2022) 
 11. HOTĂRÂRE nr. 1.198 din 29 septembrie 2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională(actualizat la zi/05.01.2023)
 12. ORDIN nr. 181 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională(actualizat la zi/08.12.2022)
 13. HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor
 14. LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*)pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
 15. LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*)privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
 16. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)privind circulația pe drumurile publice**)
 17. HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 18. CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286/2009)
 19. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135/2010)
 20. LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*)
 21. HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 22. Dispoziția nr. 123/2012  privind stabilirea Concepţiei unitare de organizare, functionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române(actualizată la zi/09.03.2022) 
 23. Instrucțiuni M.A.I.  nr. 636 din 09.05.2005 PRIVIND PRODUCEREA ŞI FOLOSIREA ANIMALELOR DE SERVICIU ÎN STRUCTURILE MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR(actualizată la zi/09.03.2022) 
 24. Dispoziția IGPR nr. 118/2022 privind pregătirea profesională cu privire la efectuarea urmării penale de către polițiștii din cadrul Poliției Române ce au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare(actualizată la zi/30.092022)
 25. Dispoziția IGPR nr. 41 din 18.05.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Poliției Române pentru cunoașterea, supravegherea și identificarea operativă a persoanelor înscrise în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.(actualizată la zi/14.11.2022)

Atasamente