Liber la angajări fără concurs în M.A.I.

Astfel, pe site-ul M.A.I. la secțiunea transparență decizională a fost postat proiectul de ordin, care va fi adoptat în regim de urgență și care vizează aprobarea Normelor procedurale privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică.

Mai pe scurt prin Ordonanța de urgență nr. 20/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, s-a stabilit că, începând cu data intrării în vigoare a acesteia și până la încetarea situației care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne poate angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoi, pentru activităţi specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării situației respective.

Principale reglementări ale ordinului vizează:

condițiile în care se inițiază procedura de ocupare a posturilor vacante fără concurs, respectiv la propunerea șefilor unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, sau, după caz, a inspectorului general/similar;

 condițiile și criteriile aplicabile persoanelor interesate, potrivit statutelor profesionale și actelor normative subsecvente;

 aspecte referitoare la anunțul privind ocuparea posturilor vacante, precum și constituirea și depunerea dosarelor de recrutare a persoanelor interesate;

 condițiile în care se realizează susținerea procedurilor specifice desfășurate de către structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne;

 constituirea comisiei care verifică îndeplinirea condițiilor și criteriilor specifice de către persoanele interesate, ale cărei concluzii fundamentează decizia șefilor unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, sau, după caz, deciziile inspectorilor generali/similari/șefilor unităților cu privire la încadrare;

 alte aspecte procedurale.

Vă vom ține la curent cu noutățile legate de acest proces de angajare sau reîncadrare, iar în continuare în cazul în care aveți propuneri sau observații, le puteți trimite la adresa de e-mail:sidepol@sindicatulpolitistilor.ro.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL