MAI și IGPR preiau din propunerile SIDEPOL privind portul uniformei

organizația noastră sindicală a trimis un set de propuneri(vezi aici) pentru implementare.

Decizia de transmitere de către Direcția Generală Logistică a ordinului în forma de anteproiect, a venit ca urmare a discuțiilor avute în data de 30.09.2021 la sediul M.A.I. dintre reprezentanții instituției și cei ai sindicatelor. Imediat după primirea setului de propuneri privind anteproiectul de ordin al ministrului, Direcția de Logistică a I.G.P.R. a dezbătut propunerile SIDEPOL cu unitățile subordonate, aspect îmbucurător în contextul în care dialogul social din ultima perioadă dintre angajator și sindicate căpătase o formă ”mută”. 

Astfel, la data de 17.11.2021, Direcția Generală Logistică a M.A.I. ne-a transmis adresa-răspuns la solicitările și propunerile noastre, prin care am fost informați că o parte din propuneri au fost preluate, un caz de asemenea unicat având în vedere trecutul dezbaterilor pe tema H.G. 985/2021.

 

Acestea sunt principalele propuneri formulate de SIDEPOL preluate fie în forma propusă sau cu modificări:

Nr Forma propusă de M.A.I. Forma propusă de SIDEPOL și preluată de M.A.I.
1 ART. 3
(1) Articolele de echipament distribuite potrivit structurii normelor de echipare aplicabile până la
data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 985/2021, pentru modificarea şi completarea
hotărârea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific,
însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, se utilizează
până la data de 31 decembrie 2024
ART. 3
(1) Articolele de echipament distribuite potrivit structurii normelor de echipare aplicabile până
la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 985/2021, pentru modificarea și completarea

hotărârea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific,
însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, se utilizează
până la data de 31 decembrie 2024,
pe măsură ce se va realiza echiparea efectivelor cu noua
structură a normelor de echipare.*
2   ART. 6
(3) Șefii/comandanții unităților, unităților si subunităților de învățământ, precum și șefii
direcți/nemijlociți așa cum sunt ei menționați la art. 3 și 12, alin. (1) sunt obligați să poarte
uniforma de reprezentare și ceremonialuri sau uniforma de serviciu, după caz, pe timpul
serviciului în următoarele cazuri:
a) desfășoară activități preponderente cu efective de polițiști echipați în uniformă
b) execută misiuni de comandă sau coordonare a unor misiuni sau acțiuni operative,
dacă specificul activității nu impune altfel
c) realizează activități pe linia verificării modului și gradului de echipare al polițiștilor
d) realizează activități de sprijin, control, îndrumare și monitorizare în legătură cu
efectivele de polițiști echipați în uniformă*
3 ”clădiri de biruri” Propunem rescrierea textelor care conțin expresia în afara clădirilor de birouri și înlocuirea
acesteia cu în afara clădirilor, fără termenul ”de birouri” întrucât nu toate clădirile în care își
desfășoară activitatea polițiștii sunt de birouri sau în legătură cu activitatea de birou.
Considerăm că această exprimare este de natură a crea confuzii și disfuncționalități în modul
de punere în aplicare a acestei prevederi privind portul elementelor de coifură.
4 Beretă
Se poartă de către polițiști, obligatoriu în afara clădirilor de birouri și facultativ în interiorul acestora.
Se aşează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunţii, iar emblema pentru coifură să fie pe
mijloc.
Bereta
Se poartă de către polițiști, obligatoriu în afara clădirilor și facultativ în interiorul
acestora.
Se așază pe cap poziționată puțin pe dreapta, iar emblema pentru coifură se aplică
pe lateral stânga. Atunci când polițistul este descoperit acesta poate purta bereta sub epoletul
stâng, pliată în două.
5 ART. 13
(5) Pe timpul perioadei de avizare și aprobare a Fișelor de evidență a drepturilor de echipament, şefii
ierarhici sunt obligaţi să verifice fizic uniforma pe care o deține polițistul care a completat-o şi dacă
aceasta este corespunzătoare cerinţelor regulamentare şi asigură executarea misiunilor stabilite prin fişa
postului. În cazul constatării unor deficiențe, șefii nemijlociti vor dispune imediat măsuri de remediere,
iar polițiștii au obligația de a se conforma în îndeplinirea respectivelor măsuri.
ART. 13
(5)
Anterior perioadei de avizare și aprobare a Fișelor de evidență a drepturilor de
echipament,
de regulă înaintea completării Fișei de evidență a drepturilor de echipament, șefii
ierarhici sunt obligați să verifice fizic uniforma pe care o deține polițistul care a completat-o și dacă
aceasta este corespunzătoare cerințelor regulamentare și asigură executarea misiunilor stabilite prin
fișa postului. În cazul constatării unor deficiențe, șefii nemijlociți vor dispune imediat măsuri de
remediere, iar polițiștii au obligația de a se conforma în îndeplinirea respectivelor măsuri.*
6   ART. 33”1
(1) Este interzisă distribuirea gratuită a unor articole de echipament în locul celor
pierdute, distruse sau degradate, cu excepția cazurilor în care pierderea, distrugerea sau
degradarea s-a datorat unor cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate ori în alte
asemenea cazuri, în care pagubele au fost provocate din riscul normal al serviciului, caz fortuit
sau de forță majoră. În aceste situații se procedează conform instrucțiunilor privind stabilirea
răspunderii materiale, iar echipamentul respectiv, în cazul în care s-a aprobat acordarea în
locul celui distrus sau deteriorat, se distribuie gratuit în stare nouă.
(2) În cazul în care în urma cercetării administrative nu se obține aprobarea de
distribuire gratuită a echipamentului, la cererea polițiștilor, acesta se distribuie contra cost la
prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția logistică.*
8 *Nota: propunerile marcate cu * au fost preluate sub o forma ajustată/adaptată/modificată de către specialiștii direcției de resort

Forma transmisă și adaptată în urma propunerilor a intrat în faza de proiect, proiect de ordin care a fost preluat de către Direcția Generală Juridică conform procedurii și urmează a fi dezbătut în transparență decizională, unde vom participa și noi cu propunerile care nu au fost preluate și cu altele noi pe măsură ce vom analiza forma finală a proiectului.

?STADIUL ȘI CALENDARUL PROIECTULUI PRIVIND NOUA UNIFORMĂ
⬆️ Adoptarea și semnarea de către prim ministru a actului normativ(☑️)
↗️ Publicarea în Monitorul Oficial a H.G. (☑️)
? Redactarea, dezbaterea, adoptarea și publicarea în M.O a Ordinului m.a.i. privind compunerea și portul noii uniforme☑️2/3(urmează dezbaterea publică)⌛
➡️ Stabilirea modelului noii uniforme în detaliu la nivel de armă sau structură a M.A.I.(la nivelul I.G.P.R. este deja în definitivare un astfel de model)⏳
⤵️ Stabilirea specificațiilor tehnice de produs pentru fiecare articol de uniformă în parte.(imediat după stabilirea noului model de uniformă)⏳
? Demararea achiziției publice și echiparea efectivă a polițiștilor(un termen optimist ar fi începutul anului 2022.)⏳

De asemenea,  vă solicităm să ne transmiteți, punctual, opiniile dumneavoastră privind noul aspect pe care ar trebui să îl aibă uniforma de serviciu și noul regulament de purtare al acesteia, pe adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL