Modificări importante la Statutul polițistului

Proiectul în cauză a fost asumat și depus de un număr de 9 parlamentari membri ai grupului P.S.D., semnat de 38 de senatori și deputați membri ai aceluiași grup, precum și din partea P.N.L. Proiectul de lege a fost elaborat în cadrul grupului de lucru constituit la nivelul sindicatului SIDEPOL, grup care a reunit polițiști membri ai organizației sindicale, specialiști din cadrul Poliției Române. și parlamentari cu expertiză în domeniu. 

VEZI PROIECTUL DE LEGE

Facem precizare că proiectul de lege ce vizează modificarea și completarea Statutului Polițistului vine ca o reacție firească la modificările, intervențiile și declarările de neconstituționalitate asupra unor articole din acest statut, acțiuni care s-au derulat și perpetuat ani la rândul fără ca instituțiile abilitate să inițieze, până în prezent, vreun proces de adoptare a unui nou Statut ancorat la realitățile și provocările profesionale ale anului 2022. 

De asemenea, scopul acestei inițiative legislative este să repare, clarifice și să consolideze anumite prevederi care în prezent creează multiple disfuncționalități cu privire la instituția împuternicirii pe funcțiile de conducere, stabilității pe post, modalității de recrutare, procesului de mutare și alte situații practice întâmpinate de-a lungul timpului.

Atașăm mai jos tabelul comparativ cu privire la modificările vizate de proiectul legislativ în cauză:

 

 

Așa cum reiese și din tabelul comparativ de mai sus, principalele modificări constau în:

  • reglementarea prin ordin nu numai a modalității de recrutare și selecție, ci și a repartizării viitorilor candidați, în sensul în care viitori polițiști la momentul depunerii dosarelor de recrutare să cunoască exact numărul de locuri scoase la concurs per fiecare unitate/structură a Poliției Române ori a M.A.I., după caz. Practic, candidatul va ști că la momentul admiterii în județul de domiciliu sunt alocate 10 locuri pentru concurs, astfel acestuia îi va rămâne doar datoria de a se pregăti temeinic pentru rezultatul de absolvire astfel încât unul din cele 10 locuri scoase la concurs la momentul admiterii să poată fi ocupat de acesta. Articolul aduce în prim plan atât creșterea transparenței, cât și responsabilizarea candidaților care vor ști cu exactitate încă de la momentul derulării concursului de admitere numărul de locuri vacante per fiecare unitate în parte ce vor fi alocate pentru repartiție la finalul procesului de școlarizare;
  • având în vedere deficitul uriaș de personal cu care se confruntă ministerul, a fost nevoie de stabilirea clară a termenului de stabilitate de post a noilor absolvenți astfel încât la numirea în prima funcție, polițistul să cunoască faptul că acesta nu va putea să se mute, transfere ori să fie detașat sau delegat mai devreme de 5 ani de zile, cu excepția reorganizării unității sau  la împlinirea a jumatate din perioada prevăzută anterior, prin concirs pe o funcție de conducere (agenți sau ofiteri). Această prevedere are menirea de a pune capăt exodului personalului polițienesc care migrează de pe un post pe altul și de pe o funcție pe alta la începutul carierei, fără ca aceste posibilitate ca și drept de altfel al angajatului, să nu fie reglementat. Această obligație vine atât în sprijinul instituției care va putea controla politica de resurse umane cu privire la posturile în care sunt numiți în prima funcție polițiștii, cât și a angajatului care se va putea specializa în cadrul primului post ocupat și va cunoaște exact termenul minim până când se va putea muta. În concret dacă un absolvent are domiciliul în Tulcea, la momentul admiterii va consulta lista de locuri scoase la concurs de I.P.J. Tulcea, iar în cazul în care acolo există locuri vacante acesta va ști că la momentul absolvirii va candida pe acele locuri scoase la concurs, bineînțeles că, aceasta se va face în competiție cu alți colegi sau că are posbilitatea să lucreze la Oradea, locurile fiind cunoscute încă de la depunerea dosarelor de recrutare și poate exista o asumare de participare sau nu, din partea candidaților.
  • în completarea prevederii anterioare, proiectul legislativ vine să repare o mare greșeală făcută în 2016 de decidenții politici care au abrogat Ghidul carierei existent la acea vreme cu promisiunea că va fi elaborat unul nou în concordanță cu noile modificări cu privire la politica de resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. Iată că nici după 6 ani acel ghid nu există, iar prin acest demers se dorește instituirea obligației ca în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a proiectului de lege, acesta să fie elaborat și adoptat prin ordin de ministru. Ghidul carierei este extrem de important în evoluția profesională a unui polițist sau militar deoarece stabilește în mod clar pașii de urmat pentru accederea într-o funcție de execuție sau comandă superioară. Putem vedea aceste ghid ca o hartă a polițistului, ca pe un îndrumar pe care acesta trebuie să îl urmeze pentru a-și atingere obiectivele. Scopul este acela de a evita pe viitor anomaliile conform cărora în funcțiile de conducere ajungeau șefi care nu aveau minimul de vechime sau experiență în specialitatea funcției, aspect care spulberă orice fărâmă de logică.
  • tot pentru a elimina anomalii ca se propagă la nivelul I.G.P.R. prin prezentul proiect se dorește clarificarea situației în care un polițist poate ocupa o funcție de conducere prin împuternicire și pentru cât timp, astfel încât să nu ne mai trezim cu unități, structuri sau subunități de poliție în care șefii făceau prin rotație împuternicirea astfel încât termenul de 6 luni, respectiv 1 an să se ”reseteze” atunci când era numit pe o altă funcție cu scopul de a reveni ulterior, nemaiputându-se face acest lucru, decât de către acei angajați care îndeplinesc condițiile de ocupare a postului în caiză. Se va elimina orice interpretabilitate cu privire la posibilitatea ocupării acelei funcții după 6 luni, respectiv 1 an chiar dacă nu a fost organizat un concurs din motive obiective, această condiție rămânând obligatorie, precum și cu privire la instituția ”delegării” prin care unii șefi eludau orice formă și condiție de fond pentru ocuparea unei funcții de comandă fără a susține în prealabil un concurs.
  • un aspect la fel de important în constituie obligativitatea ca M.A.I. să realizeze o aplicație informatică prin polițiștii și militarii din cadrul armelor și structurilor M.A.I. să se poată muta la cerere. O astfel de aplicație este dezvoltată și la nivelul organizației noastre sindicale, cu scopul de a facilita mutarea colegilor care doresc acest lucru prin identificarea unui schimb de indicatori, însă e nevoia ca instituția să dezvolte un astfel de mecanism informatic. Practic orice angajat va putea consulta lista de posturi vacante la nivelul M.A.I. și astfel în cazul în care sunt întrunite condițiile aceștia vor putea aplica în vederea mutării la cerere pentru acel post. Acest proces de mutare va oferi transparență și eficiență, iar economiile care se vor realiza la bugetul M.A.I. cu decontările de navetă și chirii vor fi substanțiale în contextul în care în prezent se cheltuie peste 8 mil. de EURO.
  • de asemenea, un alt aspect avut în vedere la proiectul inițiat, a fost în ceea ce priveste recunoastearea expertizei si profesionalismului angajaților existenti, care au absolvit studii superioare si doresc să acceadă pe o funcție de ofiter, iar până în acest moment erau limitați în a primi gradul profesional de inspector principal de poliție, iar prin modificarea propusă am dorit să îi aducem pe picior de egalitate cu specialistii veniti in sistem din sursă externă, care primesc grade profesionale conform vechimii în specialitate, putând ajunge direct la gradul de comisar de poliție.

 VEZI EXPUNEREA DE MOTIVE 

Având în vedere procesul legislativ pe care îl va avea proiectul vă adresăm rugămintea să ne trimiteți propriile propuneri și observații pe marginea acestui subiect la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, cu mențiunea că deja am început să lucrăm la alte 2 propuneri de modificări legislative, cu impact asupra carierei angajaților din Ministerul Afacerilor Interne, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere financiar, urmând a vă informa în timp util cu privire la soluțiile identificate.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL