Modificări noi la Statutul Polițistului

secțiunea transparență decizională, ședință la care organizația noastră sindicală va fi reprezentată de către colega Valentina MATEA, vicepreședintele Federației Sindicatelor Democratice din România.

Ministerul Afacerilor Interne, prin proiectul dezbătut, dorește să limiteze deficitul de personal existent la nivelul Poliției Române prin găsirea unei alternative la modalitatea de pregătire a ofițerilor din prezent. În concret, prin proiectul de ordonanță de urgență se propune introducerea unei noi surse de proveniență a ofițerilor de poliție, absolvenți ai programelor de studii universitare de master profesional organizate în cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”.

În proiect sunt reglementate condițiile de acordare a gradului profesional, precum și faptul că absolventul urmează să fie încadrat ca debutant, pe o perioadă de stagiu de 12 luni, prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (1) al art. 21 din lege. 

Ministerul Afacerilor Interne se confruntă, în continuare, cu un deficit considerabil de personal, aspect care constituie o vulnerabilitate a modului de intervenție a structurilor implicate în asigurarea ordinii și siguranței publice. În acest context, intervenția de urgență este necesară pentru înlăturarea consecințelor negative în ceea ce privește capacitatea de funcționare a instituției și de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetățeni.

Totodată, pentru a asigura eficiența măsurii propuse, este necesară adoptarea proiectului, astfel încât prima serie a programului de master profesional să se organizeze începând cu anul universitar 2021-2022, context în care la nivelul instituției de învățământ sunt parcurse procedurile de autorizare și acreditare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, concomitent cu armonizarea normelor privind programele de studii universitare de master, proceduri a căror complexitate determină resurse semnificative de timp.

Întrucât implementarea demersului vizează o soluție alternativă de acoperire, într-o măsură semnificativă, a cerinței privind încadrarea cu personal calificat a posturilor deficitare de la nivelul Ministerului  Afacerilor Interne, care să fie pusă în aplicare imediat după începerea anului universitar 2021-2022, iar punerea în aplicare la nivel național a măsurilor necesare nu poate fi amânată fără a se afecta modul de intervenție a structurilor implicate în asigurarea ordinii și siguranței publice, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă

Astfel, proiectul în sine va prevede faptul că ”Polițiștii provin […] din rândul absolvenților programelor de studii universitare de licență sau master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție.” Noile modificări vor stabili condițiile și modalitățile pentru absolvenții programelor de master profesional în domenii necesare M.A.I. privind înaintarea în grad, perioada de tutelă, etc. prin raportare la art. 21, alin. 1 din Legea 360/2002.

Deși am a devenit o problemă de siguranță națională, deficitul de personal din M.A.I. este tratat cu ”relaxare” de către conducătorii vremelnici ai acestei instituții. De ani de zile de când numărul de pensionări a crescut, iar numărul de recrutări a scăzut, nicio structură a M.A.I. nu a întreprins demersuri prin care să stopeze acest fenomen, ci au fost luate câteva măsuri temporare printre care majorarea numărului de locuri la școlile de poliție, scăderea perioadei de școlarizare ș.a.m.d. Măsuri artificiale care nu au pătruns în profunzime problema deficitului, ci doar au ”cârpit-o”.

 VEZI PROIECTUL DE OUG 

Așteptăm propunerile și sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente