Modificările propuse la Statutul Polițistului-în linie dreaptă

cârcotașilor de serviciu din sistem.

 VEZI PROIECTUL PROPUS

Principalele aspecte pe care le-am avut în vedere, au fost legate de:

*ÎMPUTERNICIREA POLIȚIȘTILOR PE FUNCȚIILE DE CONDUCERE:

 • Poate fi împuternicit polițistul care îndeplinește condițiile de studii prevăzute în fișa postului, nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare și îndeplinește condițiile de ocupare a postului pe care este împuternicit.

             Dorim modificarea articolului prezent, deoarece acum în practică nu sunt stabilite clar și unitar condițiile în care un agent sau un ofițer de poliție poate ocupa funcții de conducere sau comandă, neexistând practic anumite trepte sau condiții de îndeplinit consecutiv și rațional. Spre exemplu un ofițer de poliție în prezent poate ocupa o funcție de conducere de șef serviciu doar dacă are minim 3 ani vechime, fără a fi necesar ca acesta să fi parcurs anterior și alte etape evolutive în carieră. Practic, în prezent fără un set de reguli clare și stricte, se pot sări trepte și etape profesionale importante din cariera unui polițist aspect ce accentuează și mai multe deprofesionalizarea instituției. Din aceste considerente dorim ca cel ce va ocupa funcție de conducere sau un post vacant să îneplinească strict condițiile de studii prevăzute în fișa postului, să nu fi  cercetat disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să îndeplinească condițiile de ocupare a postului pe care este împuternicit. Orice politist care îndeplinește cumulativ aceste condiții poate ocupa funcția de conducere nediscriminatoriu, mai mult poate participa la concurs în vederea ocupării acesteia.

*PERIOADA ȘI MODALITATEA DE ÎMPUTERNICIRE

 • Polițistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii poate fi dispusă, cu acordul polițistului, pentru încă maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului, iar în cazul în care, din motive obiective, acesta nu a putut fi organizat, persoana care a îndeplinit perioada maxima de 1 an prin împuternicire în condițiile Articolul 2^15, pct. 2 , nu mai poate ocupa poziția respectivă prin împuternicire/desemnare/delegare.

  Conform reglementărilor actuale, se uzitează instituția împuternicirii/desemnării/ delegării pe funcțiile de conducere pentru o anumită persoană. În prezent se poate prelungi pe o perioadă mare de timp ocuparea funcției fără a se organiza concurs pentru ocuparea postului. Scopul modificării este tocmai ca o persoană să ocupe maxim 1 an postul prin împuternicire, iar în primele 6 luni să se organizeze concurs pentru ocuparea postului.

  Prin această prevedere, Ministerul Afacerilor Interne, cât și conducerile de la anumite niveluri sunt nevoite să organizeze concursuri în termen de 6 luni de la vacantarea  funcțiilor de conducere și nu mai poate uzita desemnarea și delegarea pe posturile de conducere.

  Mai mult persoana care a fost împuternicită nu mai poate ocupa aceeași funcție prin împuternicire după 1 an, astfel există o transparentizare și o predictibilitate în ocuparea funcțiilor de conducere.

*OBLIGATIVITATEA DE TIMP PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII 

 • Persoanei care dobândește statutul de polițist prin reîncadrare, încadrare directă sau transfer potrivit art. 9 alin. (2^1) sau (2^2)  sau care finalizează cursurile instituțiilor de învătământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  nu i se poate modifica raportul de serviciu, prin delegare, detașare, mutare sau transfer, timp de 5 ani (modificată ulterior la 3 ani!!!!) de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității, sau în situații justificate/excepționale, stabilite prin ordin al ministrului de interne sau în condițiile art. Articolul 27^34 lit. C, după îndeplinirea a minim jumătate din stagiul obligatoriu prevăzut anterior. 

  Nu este neconstituțional ca polițiști să activeze 3-5 ani în cadrul specializării pe care au primit-o, mai mult există o predictibilitate privind cariera lor. În Constituția României nu este prevăzut dreptul de a se muta polițistul după 6 luni în altă specializare și a fugi de posturile care necesită prezența polițistului în stradă, urban/rural.

  Într-o perioadă de 3-5 ani considerăm că și-au însușit deprinderile polițienești prin situațiile pe care le vor întâlni în teren. Lipsa polițiștilor din stradă, unde situația operativă este complexă, se poate resimți și în sentimentul cetățeanului că nu  este protejat.

  De asemenea, se impun și o serie de prevederi cu privire la politica de gestionare eficientă a resursei umane anterior încadrării pe post, astfel încât la momentul fiecărei sesiuni de admitere candidatul să știe în prealabil locurile destinate a fi ocupate de către cei care vor fi admiși în acea sesiune(modificare prevăzută în proiect). Mai exact fiecare candidat își va asuma, dar mai ales va fi motivat să obțină cele mai bune rezultate știind că sesiunea în cadrul căreia el candidează va scoate la concurs spre ocupare locuri dezirabile lui. Aici amintim doar chestiunea repartizării departe de domiciliu a absolvenților care la momentul admiterii într-o instituție de învățământ nu cunosc și nu le este garantat faptul că la momentul finalizării studiilor unitatea de poliție din localitatea de pe raza căreia își are domiciliul va scoate la concurs posturi spre ocupare.  

*PROBLEMATICA TATUAJELOR

 • Organizația noastră sindicală a militat și va continua să apere drepturile tuturor polițiștilor, cât și a celor care doresc să facă parte din marea familie de ordine publică și siguranță națională, fără a fi discriminati din diverse motive puerile sau care nu mai fac subiectul vremurilor actuale. Tocmai din acest motiv, forma din inițiativa legislativă conținea o ”ușurare” din punct de vedere al condițiilor privind tatuajele pe mâini ale candidaților, rămânând doar cele prevăzute pe față sau gât. Din păcate, forma noastră propusă inițial a suferit câteva modificări, înainte de a fi depusă în Biroul Permanent al Senatului, dar, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu inițiatorii, vom reveni asupra acestora înainte de a se intra în comisii, pentru a putea fi asigurată o egalitate de șanse, tuturor celor care doresc să intre în sistemul polițienesc.

Propunerile noastre vizează mult mai multe aspecte luate din practica zilnică și pe care dorim să le remediem, atât în beneficiul instituției, cât și al angajaților, iar în urma avizării favorabile, cu amendamente, a proiectului, azi, în cadrul Consiliului Economic și Social, după discuțiile purtate cu colegii nostri din cadrul plenului CES (membri ai C.S.D.R, organizație la care suntem afiliați), cât și cu parteneri din alte organizații sindicale (S.N.P.P.C.), care au sustinut propriile amendamente la proiectul nostru, amendamente la care am achiesat și le-am sustinut, râmâne doar să finisăm împreună proiectul si să fie susținut în Comisiile de specialitate din Senat.

Orice propunere aveti pe marginea acestui subiect, asteptăm mesajele dvs. la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro și vă readucem aminte faptul mâine va apărea noul proiect SIDEPOL depus la Senat, privind Legea Pensiilor Militare (vă vom informa în cel mai scurt timp).

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

 

Atasamente