Noi modificări la Codul Rutier și contravenții

Având în vedere evenimentele nefericite petrecute în ultima perioadă de timp, pe șoselele din România, guvernanții noștri și specialiștii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne par să se trezească încet, încet la realitate, motiv pentru care doresc modificarea legislației incidente și alinierea la problemele întâlnite în viața de zi cu zi.

După cum bine știți, România nu mai este de mult doar o țară de tranzit a drogurilor, iar după cum s-a mediatizat în ultima vreme, tot mai mulți conducători auto se urcă la volan sub efectul drogurilor, aceștia producând în majoritatea cazurilor catastrofe rutiere, soldate din păcate și cu decesul altor persoane nevinovate.

Este clar că scopul legislației rutiere este de a proteja viața, integritatea și sănătatea persoanelor care participă la traficul rutier, dar acest lucru nu se poate face fără consolidarea cadrului legislativ prin adoptarea unui set de măsuri care să contribuie la creșterea siguranței publice, ocrotirea vieţii, integrităţii şi sănătăţii persoanelor care participă la trafic sau care se află în zona drumului public

Astfel, la data de 06.10.2023, pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne în secțiunea Transparență Decizională, a fost postat spre consultanță publică, proiectul  Ordonanței de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul siguranței rutiere, prin care se dorește creșterea pedepselor sau incriminarea altor fapte pentru conducătorii auto care conduc sub influența alcoolului, drogurilor, altor substanțe psihotrope/psihoactive, ori care circulă cu polița asigurării obligatorii pentru răspundere civilă expirată.

Prin acest proiect se dorește modificarea a două Ordonanțe, după cum urmează:

  1. OUG 195/2002 – privind circulația pe drumurile publice

este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată;

– se introduce obligativitatea testării psihologice împreună cu  examinarea medicală, pentru a putea conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.

După alineatul (1) al articolului 38, se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Polițistul rutier este obligat să solicite efectuarea testării persoanelor prevăzute la alin. (1) în vederea stabilirii prezenței alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive atunci când:

a) în vehicul sunt identificate recipiente cu alcool ce prezintă urme de consum sau substanțe care pot avea efecte psihoactive;

b) persoana figurează în evidențele poliției că a săvârșit infracțiunile prevăzute la art. 336, art.3361, art. 337 sau art. 338 din Codul Penal, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată sau contravenția prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. a).”

Prin acest alineat se propune instituirea obligației polițistului rutier de a solicita efectuarea testării participanților la trafic prevăzuți la art. 38 alin.(1) în cazul în care, cu ocazia controlului unui vehicul sunt identificate recipiente de alcool ce prezintă urme de consum sau substanțe care pot avea efecte psihoactive, precum și în cazul în care conducătorul de vehicul figurează în evidențele poliției cu mențiuni operative relativ la traficul de droguri ori consumul de substanțe psihoactive sau băuturi alcoolice.

Alin. (2) al art. 98 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Un punct-amendă reprezintă valoric 5% din salariului de bază minim brut pe  țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.”

Toate aceste modificări se propun a intra în vigoare începând cu 01.01.2024, iar 5% x 3.300 lei (salariul minim) = 165 lei/punct amendă, în timp de 10% din același cuantum, dar plafonat =145 lei. Astfel valoarea unui punct amendă va crește cu 20 lei.

–  După alineatul (2) al articolului 103 se introduce un nou alineat, alin.(2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) Prin excepție de alin.(2), în cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește din nou, într-un interval de cinci ani de la data executării sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției de conducere sub influența alcoolului, fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. a, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea faptei se majorează de drept cu încă 30  de zile. Perioada de suspendare se majorează de fiecare dată când săvârșește contravenția de conducere sub influența alcoolului în acest interval, majorarea fiind aplicată prin raportare la perioada de suspendare stabilită pentru fapta anterioară. Perioada de suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce.”

Este de salutat intenția legiuitorului de a sancționa mai aspru recidiva contravențională în cazul faptei de a conduce sub influența alcoolului, care nu  constituie infracțiune, pentru a descuraja conduita și a preveni agravarea acesteia. Prin această metodă, suntem convinși că majoritatea celor care au consumat băuturi alcoolice chiar în cantități mici, se vor gândi să cheme mai bine un taxi decât să se riște în a mai conduce ei.

– După articolul 109¹ se introduc două noi articole, art. 109² și 109³,  prin care Poliția Română are dreptul de a prelucra, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, datele de monitorizare a traficului rutier, colectate de administratorii drumurilor publice de interes județean și local cu ajutorul unor mijloace tehnice instalate pe drumurile pe care le administrează.

Posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice vizează:

a) limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;

b) interdicția sau restricția de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare;

c) semnificația culorii roșii a semaforului;

d) interdicția de a conduce pe drumurile publice un vehicul a cărui înmatriculare este suspendată;

e) trecerea la nivel cu calea ferată;

f) interdicția de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice;

g) depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel la calea ferată.

Totodată,  polițistul rutier poate constata contravenții și cu ocazia verificării unei sesizări cu  privire la o posibilă faptă de nerespectare a unei reguli de circulație de către un conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, a cărei producere a fost percepută de către un alt participant la trafic și surprinsă de acesta într-o înregistrare audio-video sau video, după caz.

Participantul la trafic care sesizează o contravenție își asumă veridicitatea aspectelor percepute, cât și a înregistrării audio-video sau video, după caz,  puse la dispoziția poliției rutiere competente pentru efectuarea verificărilor cu privire la posibila faptă contravențională, prin completarea unei declarații pe propria răspundere.

În esență, soluția propusă la art.109³ urmărește implicarea societății civile în procesul de semnalare a unor abateri grave la regimul rutier, pentru a consolida gradul de disciplină în trafic și se dorește extinderea modalității de constatare a contravențiilor la regimul circulației pe drumurile publice, în sensul instituirii unui mecanism prin care participanții la trafic pot depune sesizări cu privire la posibile încălcări ale regulilor de circulație surprinse în înregistrări audio-video, după caz.

Dacă un conducător auto refuză  să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a unor substanțe psihoactive, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată pe loc de o altă persoană, polițistul poate dispune ridicarea autoturismului, față de indisponibilizare  cum era anterior.

        2. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

După alin. (3) al art. 19 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Nu este necesară confirmarea de către un martor a împrejurărilor prevăzute la alin. (1) atunci când contravenientul refuză sau nu poate să semneze procesul verbal și aceste împrejurări sunt înregistrate cu mijloace audio-video ale autorității din care face parte agentul constatator.”

Această modificare vizează completarea prevederilor referitoare la semnarea procesului-verbal, în sensul instituirii posibilității ca, în cazul în care anumite situații de fapt au fost surprinse cu ajutorul mijloacelor audio-video din dotarea polițiștilor, să nu mai fie nevoie de semnătura unui martor în cuprinsul procesului-verbal. Evoluția tehnologică a societății impune adaptarea permanentă a mijloacelor utilizate de către instituțiile publice pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor acestora. Utilizarea mijloacelor audio-video are rolul de a simplifica activitatea polițiștilor care nu trebuie să mai risipească timp pentru identificarea martorilor, existând împrejurări de loc sau de timp când acest lucru este anevoios, dar și de a oferi o perspectivă obiectivă a situației de fapt înregistrate.

– După alin. (1) al art. 25 se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) Procesul-verbal se consideră comunicat pe loc în cazul în care contravenientul este prezent la încheierea acestuia, refuză primirea și aceste împrejurări sunt înregistrate cu mijloace audio- video ale autorității din care face parte agentul  constatator. Contravenientul poate obține o copie a procesului verbal de la autoritatea din care face parte agentul constatator.”

Propunerea vizează simplificarea procedurii comunicării procesului-verbal atunci când situația de fapt a fost înregistrată prin mijloace audio-video. Dacă până acum, comunicarea procesului verbal se făcea în termen de maxim două luni de la întocmire, și se prezuma că în momentul comunicării a luat la cunoștință contravenientul despre presupusa contravenție, iată că dispare această obligativitate.

Eventuale propuneri pe care le aveți pe marginea acestui subiect, le puteti transmite la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, propuneri ce vor fi susținute de către reprezentanții organizatiei noastre sindicale la ședința ce va avea loc la sediul M.A.I.

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL