Noi modificări privind majorarea acordată polițiștilor cu copii școlari

la ședința Comisiei de Dialog Social organizată  în contextul punerii în dezbatere a două acte normative:

*Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor;

*Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr.20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

IATĂ CARE SUNT PRINCIPALELE MODIFICĂRI PROPUSE DE M.A.I. LA CEL DE-AL DOILEA PUNCT AL ORDINII DE ZI:

Prin OUG nr.147/2020 a fost instituită posibilitatea acordării de zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară și de asemenea, prin modificările ce au survenit ulterior a fost instituită posibilitatea acordării de zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice.

În prezent, angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională,  beneficiază de zile libere, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului, iar familiile monoparentale pot opta fie pentru acordarea de zile libere, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite. În cazul în care cererea de acordare de zile libere nu a fost aprobată de angajator, personalul îndreptățit beneficiază de o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În acest context, având în vedere discrepanțele create de interpretările specialiștilor din minister, de la intrarea în vigoare a ordonantei de urgentă și până la emiterea ordinului cu normele metodologice de aplicare a drepturilor aferente cadrului legal incident, privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, vă solicităm să ne transmiteti până la data de 11.08.2021, ora 12.00, propunerile dvs. la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, pentru a le putea centraliza si transmite în cadrul ședintei de la M.A.I., astfel să evităm alte situații prin care angajații vor fi defavorizați.

 

VEZI ALĂTURAT MODELUL DECLARAȚIEI PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

VEZI ALĂTURAT MODELUL RAPORTULUI DE SOLICITARE

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL