Noi prevederi privind drepturile de transport ale polițiștilor

mai bine de 2 ani de zile, în care au tot fost discutate actualele modificări, cât și raportat la necesitatea actualizării sumelor si procedurii ce au stat la baza efectuării deconturilor, până în acest moment. Organizația noastră sindicală a meditat de mai mult timp, solicitând modificarea vechilor prevederi și actualizarea la nevoile din prezent ale polițiștilor (vezi comunicate anterioare 1, comunicat 2).

A) Prin această nouă hotărâre, având în vedere creșterea contravalorii combustibilului, s-a modificat cuantumul decontări contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de odihnă, fiind introdusă  o sumă forfetară în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Acest procentaj, reprezintă aproximativ suma de 638 lei, care va fi primită anual de fiecare polițist, după depunerea ordinului de serviciu care atestă efectuarea concediului de odihnă  aferent anului calendaristic sau pentru efectuarea concediului de odihnă restant, la serviciul financiar. Având în vedere elementul de noutate privind decontarea forfetară a acestui drept, el va produce efecte imediat pentru colegii care încă nu au apucat să își efectueze acest tip de decontări.

,, Articolul 12

(1) Personalul militar şi poliţiştii au dreptul, anual, la acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de odihnă sub forma unei sume forfetare, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) se acordă pentru efectuarea concediului de odihnă aferent anului calendaristic pentru care se cuvine sau pentru efectuarea concediului de odihnă restant.”

B) Totodată, în situația decontării cheltuielilor de transport, dus și întors, a fost eliminată distanța de minim 5 km pentru polițiștii mutați în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință. În trecut organizația noastră sindicală s-a confruntat cu multe situații în care decontarea transportului pentru membrii noștri a fost refuzată, pe motiv că distanța este mai mică de 5 km, aceștia fiind nevoiți să facă deplasarea la și de la locul de muncă, pe banii lor. Prin modificarea adusă, se elimină această discriminare, rămânând limita de 70 km.

,, Articolul 9

(1) Personalul are dreptul la utilizarea gratuită a mijloacelor de transport din înzestrarea instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu încadrarea în drepturile de rulaj sau, după caz, de combustibil stabilite prin normative proprii, la decontarea cheltuielilor de transport sau la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare, în următoarele situaţii:

,,h)la deplasarea zilnică de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu sau reşedinţă, în limita a 70 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reşedinţă, căruia nu i se poate asigura locuinţă în localitatea în care este mutat;”.

 B1) A fost introdusă și acordarea dreptului de transport sub forma unei sume forfetare lunară, diferențiată în funcție de distanța dintre locul de muncă și localitatea de domiciliu sau reședință, pentru personalul mutat în interesul serviciului în altă unitate decât cea de domiciliu. Această modificare, aduce cu ea și noi valori ale sumelor pe care personalul îndreptățit să solicite/primească acest drept le va primi, valori ce sunt cert mai mari decât sumele primite până acum.

,,Articolul 18

(1) Personalul căruia i se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. h) are dreptul la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare lunare stabilită prin aplicarea procentelor, corespunzătoare distanţelor kilometrice din tabel, la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, după cum urmează:

Km

Procent din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pe baza căruia se stabilesc sume forfetare lunare (%)

0-10

7 (sumă maximă decontată- aproximativ 180 lei)

11-20

14 (sumă maximă decontată- aproximativ 360 lei))

21-40

36  (sumă maximă decontată- aproximativ 900 lei)

41-60

54  (sumă maximă decontată- aproximativ 1400 lei)

61-70

63  (sumă maximă decontată- aproximativ 1600lei)

i) la deplasarea saptamânala de la domiciliu sau resedinta la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu sau resedința, pe o distanța cuprinsa între 71 si 300 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o alta localitate decât cea de domiciliu ori de resedința;

j) la deplasarea bilunara de la domiciliu sau resedinta la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu sau resedinta, pe o distanta mai mare de 301 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o alta localitate decât cea de domiciliu ori de resedința.

Aceste prevederi reprezintă o facilitate nouă, care se poate aplica mai multor angajați decât până în acest moment și pe distante aprobate mult mai mari decât limitele actuale, ajungând să se deconteze sume cuprinse între 100 lei pe deplasarea săptămânală și maxim 2300 lei pentriu deplasări bilunare pe distante maxime prevăzute.

C) De asemenea, elevii și studenții din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor au dreptul la documente militare de transport sau la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, o singură dată, pentru fiecare vacanţă din cursul unui an de învăţământ, dacă au domiciliul sau reşedinţa în altă localitate decât cea în care se află instituţia de învăţământ

,,Articolul 14

(1) Elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ, elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor au dreptul la documente militare de transport sau la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, o singură dată, pentru fiecare vacanţă din cursul unui an de învăţământ, dacă au domiciliul sau reşedinţa în altă localitate decât cea în care se află instituţia de învăţământ.

(2) Elevii şi studenţii prevăzuţi la alin. (1) pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport în condiţiile prevederilor art. 10 sau pentru deplasarea dus-întors, în condiţiile art. 13, la misiunile ori activităţile cuprinse în planurile de învăţământ, în cazuri temeinic justificate.”

 Vezi HOTĂRÂREA GUVERNULUI INTEGRAL

Având în vedere prevederile HG si abrogarea legislatiei anterioare, am luat legătura cu factorii decizionali ai MAI pentru vedea stadiul emiterii unui nou ordin care să înlocuiască legislatia internă actuală, urmând ca într-o perioadă de până la 90 zile să fie efectuate aceste modificări, până la acel moment subzistând prevederile actuale și vor fi transmise circulare la structurile subordonate pentru a nu exista interpretări diferite, de la o unitate la alta.

Vă vom ține la curent cu toate detaliile necesare aplicării acestor noi drepturi, iar dacă întâmpinați probleme la nivelul unității din care faceți parte, vă rugăm să ne contactați pentru a remedia cu prioritate eventuale derapaje.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

 

Atasamente