Norma de hrană a polițiștilor mărită, pe timp de pace

și a normelor de înzestrare cu tehnică şi materiale necesare hrănirii, ce se aplică în instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 26 din 22 iulie 1994 (**republicată**)privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, valoarea financiară a normelor de hrană aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabilește și se actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării Naționale împreună cu celelalte instituții publice prevăzute la art. 1, în funcție de indicii prețurilor de consum pentru actualizare la rata inflației a elementelor patrimoniale, capitolul «Mărfuri alimentare», publicați de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri.

 Actualizarea financiară a normei de hrană se face periodic, pe baza indicilor prețurilor de consum prevăzuți la alin. (1) din OUG 36/1994, dacă rezultă diferențe de peste 5% față de luna în care s-a stabilit ultima valoare.

Luând în calcul considerentele expuse mai sus, Ministerul Apărării Naționale a emis un ordin în data de 24.04.2020 prin care a actualizat valoarea normei de hrană, pe timp de pace, începând cu data de 01.04.2020, acest ordin fiind transmis și către conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Direcția Generală Logistică, structura de resort a M.A.I., care se ocupă cu punerea în plată a acestui drept, a transmis, în cursul zilei de ieri, către unitățile subordonate, inclusiv Inspectoratul General al Poliției Române și structurilor teritoriale subordonate acestuia, noul ordin al M.A.p.N, cu voalrea actiualizată a normei de hrană la suma de 38 lei/zi.

Există un singur impediment la punerea efectiv în plată a acestui drept actualizat, în sensul în care în cuprinsul OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, există următoarea prevedere:

ART. 37:

(2) În perioada 2019-2021, cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament se mențin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018.

(3) În aplicarea alin. (2), începând cu luna ianuarie 2020, toate instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională acordă cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană actualizate la nivelul lunii ianuarie 2019, potrivit normelor în vigoare.

Prin urmare, pentru a putea beneficia de mărirea stabilită în diferență de 4 lei/zi față de norma de hrană actuală Guvernul trebuie să modifice prevederile OUG 144/2018.

Din informațiile pe care le avem, deja de la nivelul Direcției Generale Logistice au plecat către conducerea ministerului propuneri de modificare a ordonanței care plafonează acest spor, urmând ca ministrul Vela, împreună cu Guvernul Orban să solicite modificările necesare punerii în plată a dreptului la norma de hrană actualizat.

În acest moment există 3 mari așteptări de la ministrul VELA, lucruri pentru care organizația noastră sindicală a făcut nenumărate solicitări:

1. Punerea în plată a Deciziei nr. 51/2019 a Î.C.C.J privind salarizarea la nivel maxim;

2. Plata normei de hrană actualizată, pentru perioada stării de urgență (diferență de 5 lei/zi);

3. Plata normei de hrană, pe timp de pace, actualizată la valoarea de 38 lei/zi (diferență de 4 lei/zi), conform ordinului emis de M.Ap.N.

Vineri, 15 mai 2020, reprezentantul sindicatului SIDEPOL va fi în videoconferință cu conducerea M.A.I. și pe acestă cale vom reitera aceste aspecte  în Comisia de Dialog Social, pentru a se urgenta punerea în aplicare a acestor drepturi. 

Ca de obicei, vă vom ține la curent cu toate demersurile pe care le facem și soluțiile identificate în rezolvarea problemelor polițiștilor, cât și de poziția conducerii ministerului față de aceste aspecte.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL