Noua strategie de ordine publică: Propunerile F.S.D.R./SIDEPOL însușite de C.E.S.

La data de 11.10.2023, pe ordinea de zi a Consiliului Economic și Social s-a aflat Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2023 – 2027 inițiat de Ministerul Afacerilor Interne.

Sindicatul Democratic al Polițiștilor SIDEPOL afiliat Federației Sindicatelor Democratice din România afiliată de asemenea la Confederația Sindicatelor Democratice din România înaintat propunerile Consiliului, respectiv Comisiei pentru Drepturi și Libertăți Cetățenești, Egalitatea de Șanse și de Tratament care a emis un aviz favorabil proiectului cu observații. Observațiile Comisiei propun M.A.I. să introducă în proiectul de hotărâre propunerile noastre.

VEZI AVIZ C.E.S.

Propunerile noastre pe scurt:

  • analizarea sistemului polițienesc din România în raport cu realitatea zilelor noastre și cu practica Europeană – aici se impune ca Ministerul Afacerilor Interne să consulte partenerii europeni și să stabilească în mod clar ce sistem polițienesc trebuie organizat la nivel de țară, având în vedere că cel din prezent, unul dual la prima vedere cu o poliție cu statut civil – Poliția Română și una cu statut militar – Jandarmeria Română, este de factură hibridă nemaifiind identificat un astfel de sistem în Uniunea Europeană. Caracterul hibrid al acestui sistem dual este conferit de suprapunerea de competențe și dependența interinstituțională dintre cele două arme, care deși în mod legislativ și strategic ar trebui să fie independente, ele depind în totalitate una de cealaltă din cauza numeroaselor deficiențe organizaționale, funcționale, legislative, logistice și mai ales din cauza lipsei de personal. În comparație cu România, la polul opus, tot cu sistem dual, dar de factură tradițională, se află Portugalia, Spania, Franța și Italia care, deși au două arme cu rol polițienesc(una civilă, una militară), ele sunt diferențiate în primul rând de competența teritorială, ceea ce duce la o separare eficientă și democratică între cele două instituții care chiar își exercită rolul în materie de poliție în mod independent;
  • luarea unei măsuri de reformare în baza analizei mai sus-menționate, astfel:
    • Comasarea celor două instituții polițienești după modelul Republicii Austria, Regatului Belgiei, Republicii Elene, Marelui Ducat de Luxemburg. Aceste țări au realizat reforme importante în perioada anilor 1980-2005, când din două sau mai multe forțe de poliție au crea una singură. Acest lucru a fost cerut și României prin Raportul Anual de preaderare din 2004 emis de Comisia Europeană, dar din păcate dublarea funcțiilor de comandă este mai importantă decât crearea unei singure forțe de poliție eficiente care să acționeze pe tot teritoriul național.
      În prezent, 18 state au o singură poliție care funcționează la nivel național pentru menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice.
    • Reorganizarea celor două instituții polițienești după principiul competenței teritoriale ca în cazul celor 4 țări cu istorie în domeniul sistemului polițienesc dual. Această măsură s-ar traduce prin preluarea tuturor atribuțiilor din spectrul de O.S.P.(asigurare, menținere și restabilire a O.P.) de către Poliția Română, precum și efectivele necesare de la Jandarmeria Română pentru executarea tuturor atribuțiilor polițienești în mediul urban, iar cea din urmă armă va prelua atribuțiile de poliție din mediul rural așa cum se întâmplă în cele 4 state enunțate anterior.

Aceasta este harta cu formele de organizare ale sistemelor polițienești din Uniunea Europeană(2020):

Nu suntem prima dată când susținem ca România să se alinieze la practica Europeană în materie de sisteme polițienești, dar de această dată propunerile noastre au fost însușite de un organism instituțional, semn că suntem pe drumul cel bun și ca o dovadă că organizația noastră sindicală, deși nu și-a înființat propriul aparat de propagandă care să-și aducă singură osanale, chiar propune măsuri concrete de reformare a M.A.I.

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL