Se modifică condițiile de recrutare și selecție pentru viitorii polițiști!

modificarea O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, mai ales în contextul în care cu ocazia întâlnirilor avute în cadrul grupurilor de lucru de la nivelul M.A.I., am sustinut constant modificarea conditiilor de recrutare, pentru a ne putea baza pe colegi care să facă față rigorilor meseriei.

Astfel, la data de 05.08.2021, ora 09.00, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul M.A.I., din partea organizației noastre sindicale participând membrul supleant desemnat, Alen NUȚU, președinte al SIDEPOL OLT și secretar-general al Federației Sinndicatelor Democratice din România (F.S.D.R.).

Bineînțeles că proiectul de ordin nu este perfect, iar acesta va putea și sperăm noi să sufere anumite modificări înaintea adoptării de către ministrul Lucian BODE.

Printre principalele modificări aduse condițiilor de recrutare și selecție, le vom menționa pe următoarele:

*Se modifică proba scrisă de evaluare a cunoștințelor  teoretice și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Proba de evaluare a cunoștințelor teoretice cuprinde, pentru 75% din nota maximă prevăzută la alin. (11 ), subiecte din:

a) disciplinele: limba română – 40 % și limbă străină – 15%;

b) legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și instituțiilor politice ale statului – 20% .

*În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.”

Cu ocazia ședintei organizate, reprezentantul organizației noastre sindicale a avut o serie de propuneri privind modificarea OMAI 140/2016, în ceea ce priveste conditiile de specifice de recrutare, propuneri pe la care conducerea Ministerul Afacerilor Interne a achiesat și au fost transmise în format letric către comisie, în vederea introducerii în proiectul de modificare.

În anexa nr. 31, la capitolul II, se introduce punctul „X”, astfel (PROPUNERE ):

Tracțiune la bară fixă (obstacolul nr. X):

(1) Se execută obligatoriu 3-10 tracţiuni din poziţia „atârnat”, cu braţele întinse, ca priză la alegere. O execuţie este corectă atunci când în poziţia atârnat cu braţele întinse, picioarele nu ating solul sau alt punct de sprijin, iar la ridicare bărbia depăşeşte nivelul barei. Evaluatorul numără cu voce tare execuţiile corecte. În situaţia unei execuţii incorecte se precizează cu voce tare numărul de execuţii corecteefectuate până în acel moment.

(2) Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat” în următoarele situaţii:

  1. a) pierde priza la bară, cu ambele mâini;
  2. b) atinge solul;
  3. c) nu execută numărul obligatoriu de 3 (trei) tracţiuni.

(3) Caracteristici tehnice ale obstacolului: bară tracţiunipoziționată la înălţimea de 2,7 metri faţă de sol, un element ajutător care săpermită candidatului luarea poziţiei „atârnat”.

FUNDAMENATARE: 

Se va analiza de către specialiștii în domeniul educației fizice și sportului, cea mai bună variantă pentru ordinea introducerii acestei probe în traseul aplicativ.

Facem mențiunea că multe structuri polițienești europene au inclusă proba tracțiunilor în traseul lor aplicativ, iar numărul de tracțiuni cerut este de la 3-10, numărul de efectuări determinând nota obținută de candidat.

Totodată există țări care au chiar și proba de înot sau solicita ca la dosarul de înscriere sa fie depus brevetul de înotător.

Din multitudinea de exemple amintim doar cazul Spaniei și al Germaniei unde candidații trebuie să stea atârnați la bara de tracțiune, in cazul Spaniei, sau să efectueze între 3-10 tracțiuni, in cazul Germaniei.

VEZI TOT PROIECTUL CU MODIFICĂRILE PROPUSE DE MINISTER

 

Vă vom ține la curent cu privire la implementarea modificărilor, mai ales că ne dorim cu toții ca noii colegi care ni se vor alătura, să fie cât mai bine pregătiți și aplecați spre această meserie deloc ușoară.

Schimbarea suntem noi

Echipa SIDEPOL

 

 

Atasamente