O nouă lege a salarizării? Care este impactul pentru polițiști

fonduri publice.

Guvernul intenționează să schimbe actuala lege a salarizării, Legea 153/2017, care, din păcate, nici până în acest moment, la aproape 4 ani de zile de la intrarea acesteia în vigoare, nu produce efecte, în totalitate, pentru categoria noastră bugetară.

După experienta ultimilor 12 ani de zile și a celorlalte 3 legi ale salarizării emise de diverse guvernări, atunci când fiecare dintre acestea au avut soartă asemănătoare ca legea actuală, în sensul în care personalul M.A.I. a fost mereu vădit discriminat, nici în acest nou proiect nu ne punem foarte mult bazele, mai ales având în vedere instabilitatea politică actuală și deciziile populiste ale actualului guvern, decizii care au dus la ”înghețarea” salariului și sporurilor la nivelul lunii decembrie 2020, astfel, personalul din sistemul de ordine publică și siguranță națională fiind lăsat de izbeliște în detrimentul altor categorii profesionale bugetare, favorizate întotdeauna de sistem.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ca și inițiator al legii cadru, dorește să aducă următoarele adnotări cu privire la noul proiect și modificările pe care le susține:

 reanalizarea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază, și înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare – 2300 lei;
 introducerea unor grile de salarizare pentru administrația publică locală, corespunzător funcțiilor publice și funcțiilor contractuale;
 plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual;
 revizuirea sistemului de acordare a sporurilor :
 sporurile pentru condiții de muncă la care expunerea la condiții de muncă esteaceeași, indiferent de funcția deținută, se vor acorda în cuantum  fix, ca spor de până la 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;
 analiza tuturor categoriilor de sporuri, cu menținerea numai a celor cu adevărat relevante;
 acordarea unui spor de performanță lunar, personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, în baza criteriilor stabilite de ordonatorul de credite;
 implementarea noului cadru legal pentru toate familiile ocupaționale în acelașii timp, în scopul evitării apariției unor noi dezechilibre în sistemul public de salarizare și al înlăturării posibilității contestării unor prevederi în fața instanțelor de judecată.

Se dorește demararea unei evaluări în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice, în vederea reanalizării și elaborării cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în prezent, în sectorul bugetar identificându-se o serie de discrepanțe salariale, unele apărute în urma aplicării legislației anterioare privind salarizarea personalului bugetar, iar altele identificate după data apariției Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv luna iulie 2017, ca urmare a modificărilor legislative succesive ale Legii-cadru în vigoare în Parlament, prin care unele categorii de personal au fost favorizate în raport cu celelalte categorii de personal din sectorul bugetar.

O serie de discrepanțe au apărut și ca urmare a efectelor unor hotărâri judecătorești definitive, prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pe legislația anterioară Legii-cadru nr.153/2017, discrepanțe cauzate tot din lipsa aplicării corecte a legilor în vigoare și lipsa de interes a guvernanților în ceea ce privește drepturile anumitor categorii de salariați din sistemul public bugetar.

În ceea ce privește plafonarea la 30% din suma salariilor de bază, a sporurilor acordate personalului bugetar pe ordonator de credite, Ministerul Muncii și Protecției Sociale susține că există sectoare de activitate care sunt exceptate de la acest plafon de sporuri, ceea ce determină acordarea unui număr mai mare de sporuri pentru aceste categorii bugetare, în detrimentul altor categorii de personal bugetar care nu pot depăși acest plafon, iar în acest sens, există excepții pentru instituţiile din sistemul sanitar şi de asistenţă socială şi cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru care suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.

Deoarece determinarea sporurilor se face în raport cu salariul de bază se creează o situație discriminatorie, unele funcții beneficiind de un cuantum al sporurilor cu mult mai mare decât altele, cu toate că activitatea se desfășoară în aceleași condiții, iar expunerea la condiții periculoase sau vătămătoare este aceeași, indiferent de funcția deținută. Scopul elaborării noului cadru normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice vizează eliminarea discrepanțelor salariale existente în prezent în sistemul bugetar, restabilirea ierarhiilor funcțiilor în cadrul domeniilor de activitate, precum și între  domenii de activitate, precum și instituirea unui sistem de stimulare a performanței.

În raport cu intențiile și principiile M.M.P.S. enumerate anterior, organizația noastră sindicală, prin structurile federative (FSDR) și confederative (CSDR) la care suntem afiliați, va transmite, în colaborare cu ceilalți reprezentanți ai sindicatelor partenere (ROPOL, MERIDIAN) o serie de propuneri care să elimine inechitățile și discrepanțele pe care familia noastră ocupațională le-a suferit până acum, prin vechea legislație a salarizării.

Prin urmare, este necesară o analiză mai atentă a noilor coeficienți ai funcțiilor, coeficienți ce urmează să fie raportați la noua valoare a salariului de funcție (echivalent salariului minim brut garantat), în condițiile în care în prevederile actualei legi a salarizării suntem clasați la coada listei acestor coeficienți care pornesc de la 1 până la 12, noi având coeficientul unui muncitor necalificat (undeva în jurul cifrei 1.47). Vom solicita în acest sens recunoasterea profesiei și a contribuției pe care o aducem siguranței naționale, urmând ca familia noastră ocupațională să aibă un coeficient al funcției ocupate care să pornească de la un minim ce poate asigura riscurile meseriei.

Referitor la propunerea privind acordarea sporului de performanță lunar, menționăm că avem reticențe privind introducerea unui astfel de ”beneficiu”, care după cum bine cunoaștem cu toții, conform actualelor ”sporuri de performanță” existente în legislație (salariu pentru lucrări de exceptie etc.), acestea se acordă subiectiv în mare parte din cazuri, stimulând astfel nemunca și servilismul unora, care vor fi abonați în detrimentul celor care își fac treaba cu adevărat. De asemenea, în cazul în care vom avea o formă finală a acestei noi legi a salarizării, trebuie stabilite în mod clar criteriile după care se apreciază performanța și reprezintă aceasta pentru fiecare domeniu de activitate, astfel încât motivația și recompensa să poată fi identificată și individualizată, iar eventualitatea acordării acestui element salarial care corespunde performanței, să nu intre în calculul stabilirii nivelului de plafonare în acordarea sporurilor.

Discuțiile sunt ample și necesită atenție maximă, pentru a nu întâmpina deficiențe ca și până acum, iar în acest sens vă solicităm să ne transmiteți eventuale propuneri sau puncte de vedere cu privire la acest proiect, pe adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolițiștilor.ro, urmând a le centraliza și transmite către confederația la care suntem afiliați în vederea susținerii acestora la nivelul comisiilor de dialog social de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

 

Atasamente