O nouă procedură privind acordarea salariilor de excelență

numeroaselor solicitări și sesizări ale organizațiilor sindicale, vezi solicitările noastre (comunicat 1, comunicat 2, comunicat 3), pentru că de prea mult timp aceste sume de bani erau redirecționate pe baza unor criterii care nu au nicio legătură cu legalitatea sau etica profesională.

Ultimele discuții avute cu inspectorul general al I.G.P.R. au avut un rezultat pozitiv, iar astăzi a fost emisă această procedură unitară prin care unitățile teritoriale vor fi obligate să respecte întocmai parcursul firesc de acordare a acestor sporuri, mai ales în condițiile în care am sesizat atât prin adrese, cât și în sedinta de zilele trecute ce a avut loc la sediul I.G.P.R., derapajele și lipsa de transparență a unor manageri din mai multe unități teritoriale de poliție (amintim: D.G.P.M.B., I.P.J. CARAS SEVERIN, I.P.J. CLUJ și lista poate continua).

Faptul că aceste majorări, cunoscute pe larg ca ”salarii de excelență”, s-au acordat și se acordă de fiecare unitate de poliție în parte după cum vrea și cum dorește, este deja de notorietate. De notorietate este și faptul că aceste sporuri sunt acordate cu titlu de ”ajutor social” pentru apropiații șefilor sau celor care servesc intereselor nu și nu Patria, așa cum au jurat.

De prea mulți ani practicile neortodoxe au definit procedura de propunere și acordare a acestor drepturi bănești. Deși s-au emis tot timpul dispoziții/recomandări/circulare de către conducerea inspectoratului general, unii șefi de unități încă fac cum cred și cum li se pare lor ”normal”.

Cele mai nefericite practici cunoscute în domeniu sunt: acordare prin rotație-semestrul I pentru șef, semestru II pentru adjunct, excluderea organizațiilor sindicale din ședințele unde se propun și citesc listele cu cei propuși pentru spor, acordare sporului pentru apropiați, etc.

Întrucât pentru semestrul I al anului 2022 au fost deja acordate sporurile în cauză, această procedură va produce efecte pentru viitor, în speță semestrul II al acestui an.

Principale prevederi constau în:

  • Notele de fundamentare vor fi transmise obligatoriu către Direcția Management Resurse Umane a I.G.P.R. până la data de 15 ianuarie, respectiv 15 iunie;
  • Notele de fundamentare vor fi larg elaborate cuprinzând în mod obligatoriu activitățile și rezultatele persoanei propuse, precum și baza legală. Personalul propus trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de acordare a sporului;
  • Se vor respecta întocmai numărul de indicatori;
  • Propunerile de acordare se vor dezbate în cadrul ședințelor de comandă, la care vor participa organizațiile sindicale și vor fi prezentate și notele de fundamentare.

Observăm că o parte dintre indicațiile transmise nu erau respectate întocmai de unii șefi de unități sau erau interpretate în mod eronat. Sperăm că într-adevăr de această dată, ordinul se execută și nu se discutăși în cazul șefilor de unități care vor trebui să pună în aplicare aceste prevederi pentru a se asigura un procent de transparență cât mai mare la propunerea și acordarea acestor sporuri.

Organizația noastră sindicală va rămâne preocupată de această activitate și vom fi prezenți, dar mai ales vigilenți cu privire la viitoare sesiune de acordare a unor salarii de excelență și vă rugăm să ne sesizați în continuare, pe acest subiect, de foecare dată când apar derapaje ale managerilor.

Schimbarea suntem noi! 

Echipa SIDEPOL