Ordinul privind protecția polițiștilor modificat

Principalele prevederi care urmează a fi modificate sau adăugate la ordin sunt:

  • introducerea acordului expres, consemnat în scris, al membrului de familie cu capacitate deplină de exercițiu sau, după caz, al reprezentantului legal al membrului de familie pentru care se solicită instituirea protecției;
  • introducerea unei noi declarații în cuprinsul ordinului, dată de persoana care face obiectul măsurilor de protecţie sau, după caz, de membrul de familie ce are capacitate de exercițiu deplină /reprezentantului legal, prin care se consemnează că aceasta/acesta se conformează măsurilor de protecţie stabilite şi se abține de la orice activitate care pune în pericol viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa, a personalului care asigură protecţia ori a altei persoane, sau ordinea publică;
  • stabilirea posibilității pentru inspectorul general, de a dispune instituirea protecției din oficiu, până la aprobarea, prin ordin, de către ministru a măsurilor de protecţie;
  • reconsiderarea normelor prevăzute la art. 12 şi art. 13 referitoare la suspendarea şi încetarea protecției.

Propunerea de modificare a prezentei forme a OMAI privind protecția personalului din subordine vine pe fondul ultimelor modificari legislative la legea nr. 218/20023 , prin Legea nr. 192/20194 , adaptate la specificul domeniului reglementat – protecţia personalului M.A.I.

Vezi, mai jos, integral textul proiectului de ordin:

VEZI ACTUALA FORMĂ A ORDINULUI

Dacă aveți de formulat propuneri sau sugestii pe marginea modificărilor puse în discuție, le puteți transmite pe adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, urmând ca organizația noastră să întocmească un set de amendamente pe care să le înaintăm conducerii M.A.I.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL