Ordinul privind majorarea de 75% pus în transparenţă

pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. 3 din  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, azi Ministerul Afacerilor Interne, a pus în transparenţă decizională acest proiect.

Angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice nu beneficiază de zile libere”, însă, potrivit art. 4 alin. (3) din același act normativ, au „dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

Prin prezentul proiect se are în vedere stabilirea condițiilor în care personalul MAI poate beneficia de majorarea prevăzută de art. 4 alin. (3) din OUG nr. 147/2020 și a listei documentelor necesare, precum și o aplicare unitară la nivelul unităților MAI a modalității de acordare a majorării salariale în cauză.

Documente necesare si procedura:

Se înaintează până cel târziu la data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, spre aprobare, şefului unităţii în care este încadrat cererea de acordare a majorării salariale, însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate al solicitantului, în copie;

b) certificatul/certificatele de naştere al/ale copilului/copiilor, în copie;

c) după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului ori adultului în vârstă de până la 26 ani, în copie;

d) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului;

e) declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte;

f) angajamentul solicitantului de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit.

Pentru efectuarea plăţii majorării salariale, cererea aprobată, împreună cu toate documentele de mai sus, se transmite de către secretariatul unităţii către structura financiară care asigură plata, până la data de 7 a lunii curente.

VEZI MODELELE ACTELOR SOLICITATE PENTRU A BENEFICIA DE MAJORARE:

Model raport

 

Declaratia pe propria răspundere a solicitantului

Declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte

Dacă aveţi propuneri pe marginea acestui proiect de ordin, vă rugăm să le transmiteti la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL