Ordinul privind zilele libere pentru părinți dezbătut la M.A.I.

şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Cu această ocazie, s-a aprobat Ordinul Ministrului Afacerilor Interne, ocazie cu care dorim să aducem la cunoștința colegilor faptul că, în cazul polițiștilor căsătoriți, în primă fază se va solicita un raport pentru acordarea de zile libere, la care se vor atașa copii după următoarele documente:

  • actul de identitate al solicitantului;
  • certificatul de naștere al copilului;
  • după caz, certificat de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani;
  • după caz, adeverință eliberată de medicul de familie/medicul specialist, pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. 6 din OUG 110/2021;
  • declarația pe propria răspundere a solicitantului, care cuprinde și angajamentul de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne;
  • declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr.3 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne;
  • după caz, cererea de acordare de zile libere, întocmită în baza art. 7 alin. 1 din OUG 110/2021, care nu a fost aprobată de conducerea unității;
  • decizia conducerii unității/instituției de învățământ prin care a fost stabilită limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitatea de învățământ ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ.

VEZI ATAȘAMENTELE DE MAI JOS PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI:

RAPORT
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
DECLARATIE CELĂLALT PĂRINTE

În situația în care raportul nu se aprobă, din acel moment se intră pentru plata majorării. În cazul în care raportul este aprobat cu efectuarea de zile libere, atunci colegii vor fi plătiți cu 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare.

Foarte important este faptul că după ce a fost respins raportul de acordare a zilelor libere, personalul aflat în această situație trebuie să mai depună până cel târziu la data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, spre aprobare șefului unității în care este încadrat o cerere de acordare a majorării salariale.

În situația în care au fost atașate copii după documentele enumerate mai sus la raportul de acordare zile libere, atunci nu se mai atașează copii după acestea, dacă nu au fost atașate copii ale acestor acte, obligatoriu la această cerere se atașează și copii după acestea.

Polițiștii care sunt în situația prevederilor art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,  respectiv:

,, Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

a)este necăsătorită;

b)este văduvă;

c)este divorţată;

d)are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e)are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

f)nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);

g)a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c).”,

își pot alege dacă vor să beneficieze de zile libere sau vor să beneficieze de majorarea salarială, angajatorul fiind obligat să aprobe aceste drepturi. În situația în care se optează pentru majorarea salarială, obligatoriu se va depune până în data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, spre aprobare șefului unității în care este încadrat, o cerere de acordare a majorării salariale.

Atașăm alăturat modelele aprobate prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne.

Pe această cale, vă solicităm să ne sesizați orice fel de problemă pe care o întâmpinați la nivel local, cu privire la cele arătate mai sus, pentru a vă putea acorda, DE ÎNDATĂ, sprijinul necesar în vederea rezolvări problemei dumneavoastră. Așteptăm mail-uri la adresa sidepol@sindicatulpolitistilor.ro.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente