Permanența în poliție, practică abuzivă și ilegală

Singura perioada când instituția permanenței în poliție a fost reglementată, a fost prevăzută în OMAI nr. 78/2017 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum și activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, atunci când s-a plătit un spor de 40% pentru anumite categorii de polițiști.

În conformitate cu prevederile Legii 360/2002 privind Statutul Polițistului, cât și cu cele ale OMAI 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal, INSTITUȚIA are obligația de asigurare a serviciului polițienesc continuu, nicidecum angajatul:

(1) Serviciul polițienesc are caracter permanent și obligatoriu.

(2) Polițistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum și în afară acestuia, în situații temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.

(3) În situații de catastrofe, calamitați sau tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice ori alte asemenea evenimente polițistul este obligat să se prezinte de îndată la unitatea de poliție din care face parte. (ACESTEA SUNT SITUAȚIILE TEMEINIC JUSTIFICATE)

Ar trebui ca anumiți ”șefi” din poliția Română să mai citească și cadrul legal prin care se întocmeste programul de lucru, repausul, continuitatea serviciului polițienesc, cum ar fi cazul șefului Centrului de Reținere și Arestare Preventivă (C.R.A.P.) Caraș-Severin, care, cu girul persoanei împuternicite la comanda inspectoratului de poliție, planifică lucrătorii arestului atât în schimburi de 8 ore(de luni până vineri pentru activități de pază și escortare), în ture 12/24, 12/48(pentru activități de pază și supraveghere), cât și la ”grupă operativă(permanență)”, toate acestea SIMULTAN.

TABEL 1

Înțelegem faptul că ne confruntăm în acest moment cu un deficit major de personal, lucru pe care l-am tot evidențiat în ultimii ani, iar factorii decizionali din M.A.I. și I.G.P.R. refuză să ia măsuri în acest sens, însă de aici și până la modalitatea de lucru prezentată mai sus prin care efectiv polițiștii sunt ”sclavi pe plantație”, doar pentru a-și ține unii și alții funcția călduță, este cale lungă.

 

TABEL 2

Observăm în tabelul nr. 1 o planificare a colegilor din cadrul C.R.A.P. CS, normală, în ture/schimburi, însă dacă ne aplecăm atenția asupra celui de-al doilea tabel, vom vedea o dublă planificare și evidență a acelorași lucrători care conform precepției majorității ”managerilor” din Poliția Română, sunt 3 în 1.

O să dăm ca și exemplu situația colegului nostru Lucian Dănăilă care în perioada 05.04-11.04.2021 a fost planificat la efectuarea serviciului în program de 8 ore în data de 05.04.2021 (adică 08-16.00), iar ulterior 12/24, 12/48 (06.04,07-08.04.2021), urmat de 2 libere după serviciu, care de fapt nu sunt libere deoarece dacă ne uităm în tabelul nr. 2, vom observa că este planificat atât în timpul serviciului de pază și supraveghere, cât și în zilele libere după serviciu, la executarea ”PERMANENȚEI” în acea asa zisă GRUPĂ OPERATIVĂ. Cum am putea să vorbim despre refacerea capacității de muncă, timp liber după serviciu, viață personală etc.,când avem astfel de specimene în funcții de comandă care nu cunosc cadrul legal și mai mult, îți spun si că săvârșești abatere dacă nu te prezinți la ordinul preaslăvitului șef.

Mai mult decât atât atunci când i se sesizează un incident ce a avut loc în incinta C.R.A.P., prin care colegii au fost amenințați de către persoanele private de libertate, ȘEFUL C.R.A.P. ascunde actele întocmite în acest sens la coșul de gunoi, în loc să sesizeze organele competente conform prevederilor OMAI 14/2018, tot ca să nu se înregistreze cu evenimente și să ”tragă” pe lucrători pentru a ieși liniștit la pensie.

Pe această cale atragem atenția conducerii I.P.J. Caraș-Severin cu privire la problemele sesizate, solicităm intervenția de urgență pentru remedierea deficiențelor manageriale constatate la nivelul centrului, în caz contrar văzându-ne obligați să sesizăm eșaloanele superioare ale M.A.I. sau de ce nu, chiar unitatea de parchet, pentru ca ABUZUL ÎN SERVICIU este faptă penală.

Rugăm toți colegii, indiferent de linia de muncă pe care îsi desfăsoară activitatea, să ne sesizeze la astfel de abuzuri(SESIZEAZĂ AICI), să nu dea curs efectuării unor dispoziții ilegale deoarece veți fi singurii răspunzători în cazul unui eveniment negativ.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL