Poliţiştii au „verde” la mutarea în altă unitate

săptămâni, prin care am solicitat aprobarea rapoartelor de mutare întocmite de către poliţiştii care doresc să plece din unităţile actuale, către cele de domiciliu şi nu numai, având în vederea proximitatea finalizării cursurilor pentru elevii şcolilor de poliţie subordonate I.G.P.R., prin cedarea de indicatori.

Astfel, toti colegii care intenţionează să îşi modifice raporturile de serviciu, prin mutarea în cadrul altei unităţi de poliţie, în limita indicatorilor repartizaţi acelei unităţi şi cu aprobarea conducerii, se pot muta dacă au solicitat acest aspect, printr-un raport motivat, întocmit conform prevederilor aflate în vigoare.

Conform circularei I.G.P.R., aprobarea rapoartelor de mutare între unități, pentru care există acordul șefilor unităților cedente și cesionare, se va face doar pentru acei indicatori alocati structurilor de ordine publică, rutieră și transporturi, însă nu este o obligație ca și colegii care au solicitat mutarea să facă parte din aceleași structuri, ei putând avea și alte linii actuale de muncă.

De asemenea, cel puțin un indicator dintre cei alocați fiecărei unități va fi păstrat pentru absolvenții din promotie, mutările care îndeplinesc toate condițiile legale, urmând a se face până la data de 15.12.2020, deoarece repartiția promoțiilor va avea loc la data de 17.12.2020.

Având în vedere prevederile stipulate în O.M.A..I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, poliţiştii trebuie să urmeze următorii paşi, în vederea aporbării solicitărilor de mutare:

-Mutarea polițistului la cerere în cadrul altei unități din MAI se solicită de către polițist, prin raport scris adresat șefului unității cesionare. Raportul se înregistrează la secretariatul acestei unități.

-Șeful unității cesionare poate solicita șefului unității cedente acordul de principiu, precum și transmiterea dosarului personal al polițistului.

-În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului.

-În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea polițistului, șeful unității cesionare transmite unității cedente raportul de mutare al polițistului și solicită acordul șefului unității cedente.

-Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile alin. (4), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, comunică unității cesionare motivele care au stat la baza refuzului mutării.

 Dacă întâmpinaţi dificultăţi în procesul de mutare, puteţi apela la platforma noastră online SOLICIT MUTARE, în vederea sprijinirii şi urgentării acestui proces.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL